Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Stiftländer Jugend- und Blaskapelle 
  • Klášterní mládežnická dechová kapela 
  •  
  • Bahnhofstr. 35 
  • 95652 Waldsassen 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Stiftländer Jugend- und Blaskapelle

Das vielseitige musikalische Repertoire besteht aus Bayrisch- Böhmischer Blasmusik, Festzeltgaudi mit Schlagern und Evergreens sowie Konzert- und Kirchenmusik. Die heutige Stiftländer Jugend- und Blaskapelle ging aus der Idee des 1979 verstorbenen Dirigenten Herbert Peter hervor. Er begann 1957 in seiner Freizeit jungen Leuten kostenlos das Musikspielen zu lehren und viele davon zu einem sehr grossen musikalischen Leistungsstand zu führen. Ohne seine Pionierarbeit gäbe es die heutige Musikkapelle nicht.

Gebründet wurde der Verein^1960 unter dem Namen "Stiftländer Bläserbuben". Später kame auch Mädchen dazu. Auf Grund dieser Entwicklung wurde im Jahre 1969 die Kapelle in "Stiftländer Jugend- und Blaskapelle" umbenannt. Die Blaskapelle unterstützt seit 1972 der "Förderkreis der Stiftländer Jugend- und Blaskapelle e.V." mit dem Zweck, die Liebe der Jugend zur Musik zu fördern, für die Unterhaltung des Musikpavillions aufzukommen und die Ausbildung der Jugendlichen zu fördern.

Die musikalische Leitung hat Wolfgang Plötz inne, der selbst noch unter dem Gründer Herbert Peter das Musikspielen erlernte. Die Musikkapelle besteht zur Zeit aus 38 Musikern, davon 18 Kinder, die noch in Ausbildung stehen.

Klášterní mládežnická dechová kapela

Mnohostranný hudební repertoár sestává z bavorsko-české dechové hudby, slavnostních skladeb, hitů a evergreenů i z koncertní a chrámové hudby. Dnešní Klášterní mládežnická dechová kapela vzešla z nápadu dirigenta Herberta Petera, který zemřel v roce 1979. Ten začal v roce 1957 ve svém volnu bezplatně učit mladé lidi hrát na hudební nástroje a mnohé z nich přivedl na vysokou hudební úroveň. Bez jeho průkopnické práce by dnešní kapela neexistovala.

Spolek byl založen v roce 1960 pod názvem "Klášterní trubači". Později přibyly i dívky. Na základě tohoto vývoje byla kapela v roce 1969 přejmenována na "Klášterní mládežnickou dechovou kapelu". Tuto dechovou kapelu podporuje od roku 1972 "Podpůrný spolek Klášterní mládežnické dechové kapely" s cílem podporovat lásku mládeže k hudbě, nahradit zábavu Hudebního pavilonu a podporovat vzdělávání mladých.

Hudební vedení kapely má na starost Wolfgang Plötz, který se sám ještě vyučil u zakladatele Herberta Petera. Tato hudební kapela se v současné době skládá z 38 muzikantů, z toho je 18 dětí, které ještě navštěvují školu.
Rendert Time: 0,155 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB