Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Saitenwerk 
  • Saitenwerk 
  •  
  • Goßfeldener Str. 11 
  • 35041 Marburg 
  •  
  • Sonstige / ostatní

Info • Info

Saitenwerk

Dieses besondere Ensemble hat nur eigene Lieder und Melodien im Koffer. Songs mit englischen, deutschen und französischen Texten, die die Seele berühren, mit Melodien und Rhythmen, die zum Träumen einladen und zum Schmunzeln verführen. Zwei Lakewood-Gitarren und ein Bass sorgen dafür, dass der Name SAITENWERK auch Programm ist. Sie sind das Fundament, der Rhythmus, der Klangteppich und auch die Verzierung dieser wunderbaren Musik. Darauf setzen sich zwei Stimmen, die diesen Klangteppich zum Fliegen bringen.

Mitglieder des Ensembles sind: Tina Kuhn, die eine Gitarre und zweite Stimme. Sie hat zusammen mit Thomas Mallée das Projekt ins Leben gerufen. Tina prägt durch rhythmische, harmonische und stilistische Vielfalt und ihre Professionalität das Gesicht der Musik. Thomas Mallée, die andere Gitarre, zeigt in seinem gefühlvollen Solospiel nicht nur Seele. Die Dialoge beider Gitarren ergänzen sich dabei abwechslungsreich.

Beate Schmitt, sie zupft den Bass, gibt SAITENWERK nicht nur in den Songs den Rückhalt. Und last but not least Aline Steinbach. Sie ist SAITENWERKS Glücksgriff. Seit über 3Jahren dabei, lebt die SAITENWERK-Musik mit ihr neu auf. Nun tragen die alten und neuen Songs nicht nur ihre Handschrift, sondern auch den bestimmten Soul und die Tiefe, wie nur Aline sie vermitteln kann. 

Saitenwerk

Tento mimořádný soubor má ve svém repertoáru jen vlastní písně a melodie. Songy s anglickými, německými a francouzskými texty, které se dotknou duše, s melodiemi a rytmy, které zvou ke snění a svádí k úsměvům. Dvě kytary značky Lakewood a jedna basa se postarají o to, že název "SAITENWERK" je také programem. Jsou základem, rytmem, soundem a také ozdobou této krásné hudby. K nim se přidávají dva hlasy, které z tohoto "zvukového koberce" dělají létající koberec.

Členové souboru jsou: Tina Kuhn, jedna z kytar a druhý hlas. Tento projekt uvedla v život spolu s Thomasem Mallée. Tinu charakterizuje rytmická, harmonická a stylistická rozmanitost a její profesionalita utváří podobu hudby. Thomas Mallée, druhá kytara, ukazuje ve své cituplné sólové hře nejen svoji duši. Dialogy obou kytar se přitom střídavě doplňují.

Beate Schmitt, která hraje na basu, podporuje formaci SAITENWERK nejen v písních. A v neposlední řadě Aline Steinbach. Byla to šťastná trefa pro formaci SAITENWERK. Je s nimi již více než tři roky, hudba SAITENWERK spolu s ní znovu ožívá. Staré i nové písně nenesou pouze její rukopis, ale také určitý soul a hloubku, jak je dokáže zprostředkovat jen Aline.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,160 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB