Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Rosa Coeli - Kammerchor aus Žlutice 
  • Rosa Coeli - Komorní sbor Žlutice 
  •  
  • Hradební 53 
  • 364 52 Žlutice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Rosa Coeli - Kammerchor aus Žlutice

Der Kammerchor Rosa Coeli wurde 1995 gegründet. Der Chor konzentriert sich hauptsächlich mit der Interpretationen vokaler Renaissance- und Barockmusik. Künstlerische Leiterin des Chors ist Frau Petra Vojtová. Der Chor tritt bei Advents- und Weihnachtskonzerten auf, bei Wallfahrtsmessen, im Rahmen von verschiedenen Festlichkeiten und Jahresfeiern in umliegenden und weiter entfernten Städten und Gemeinden. Die Auftritte erfolgen in zwei Ensembles: in einem kleinen Frauenchor oder in einer größeren gemischten Chorbesetzung. Die maximale Chorbesetzung beträgt 16 Mitglieder. Konzertauftritte dauern ca. 45-50 Minuten, ein Vorwort ist natürlich möglich. Seit 2000 veranstaltet der Chor ein Festival der Vokalmusik des 14 -18. Jahrhunderts mit dem Namen VIVA LA MUSICA, bei dem sich regelmäßig Chöre aus West- und Nordböhmen treffen. Repertoire: Überwiegend vokale Stücke (ohne Instrumentalbegleitung) aus der Renaissance und der Zeit des Frühbarocks. 2001 Veröffentlichung der ersten CD mit der Musikagentur und Plattenfirma Forte Sound: Rosa Coeli.

Rosa Coeli - Komorní sbor Žlutice

Komorní sbor Rosa Coeli byl založen v roce 1995 a zabývá se interpretací vokální renesanční a barokní hudby. Uměleckou vedoucí sboru je Mgr. Petra Vojtová. Pěvecké těleso vystupuje na adventních a vánočních koncertech, na poutních mších, v rámci různých slavností a výročí okolních i vzdálených měst a obcí. Vystoupení mívají dvě části: první - menší ženský sbor a druhá část má obsazení větší - smíšené. Maximální počet členů je 16. Koncertní vystoupení bývají v rozsahu cca 45-50 minut s možností průvodního slova. Od roku 2000 náš sbor pořádá festival vokální hudby 14.-18. století VIVA LA MUSICA, na něž pravidelně přijíždějí sbory ze západních a severních Čech. Repertoár: Převažují skladby vokální (bez instrumentálního doprovodu) z období renesance a ranního baroka. V roce 2001 jsme spolu s hudební agenturou a vydavatelstvím Forte sound vydaly své první CD: Rosa coeli.
Rendert Time: 0,180 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB