Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Regensburger Wirtshausmusikanten 
 • Regensburger Wirtshausmusikanten 
 •  
 • Föhrenweg 17 
 • 93413 Cham 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Josef Roider
 •  
 • Tel. +49(0)9971 20770
 • eMail roider.josef@web.de

Info • Info

Regensburger Wirtshausmusikanten

Die Wiege der „Regensburger Wirtshausmusikanten“ stand am Keilberg im Regensburger Land. Dort hatten sich vor etlichen Jahren vier junge Musikanten der dortigen Blaskapelle zu einer Volksmusikgruppe zusammengetan. Bald gesellten sich weitere gleich Gesinnte aus dem Regensburger Umland und aus Cham zu dieser fidelen Truppe.

Mit ihren alten, überlieferten Liedern und Musikstückln, ihrem mitreißenden Musizierstil und ihrer Spielfreude wurden sie bald zu einem Markenzeichen für urwüchsige Wirtshaus- und Tanzbodenmusik. Wie die alten Musikkapellen unserer Heimat spielen und singen die fünf Vollblutmusikanten mit Es-Klarinette, Flügelhorn, Harmonika, Nachschlaghorn und Tuba einfach frisch drauf los, ohne Noten und ohne Strom, auf dem Tanzboden genauso wie in der engen Wirtsstube, im Biergarten zwischen Bierbänken oder auf dem Berggipfel, bei düsterem Dämmerlicht (mindestens) genauso fidel wie auf der hell beleuchteten Bühne.

Von den alten Musikantenoriginalen unserer Heimat haben die Regensburger Wirtshausmusikanten auch ihre zahlreichen Ländler-, Dreher-, Schottisch- und Rheinländermelodien, ihre verzwickten Zwiefachen und Figurentänze und ihre lustigen Couplets, Wirtshausgsangln und Gaudistückln.

Regensburger Wirtshausmusikanten

Kolébka kapely "Regensburger Wirtshausmusikanten" byla u Keilbergu v okolí Řezna. Tam se před mnoha lety dali dohromady čtyři mladí muzikanti tamní dechové kapely a vytvořili skupinu lidové hudby. Brzy se k této formaci přidali další členové stejného ladění z okolí Řezna a z Chamu.  

Svými starými, převzatými písněmi a hudebními kousky, svým strhujícím hudebním stylem a svojí radostí z hraní se brzy stali symbolem nefalšované hospodské hudby a tancovaček. Jako staré hudební kapely Bavorska hraje a zpívá těchto pět plnokrevných muzikantů na Es-klarinet, křídlovku, harmoniku, lesní roh a tubo prostě zpaměti, bez not a bez proudu, na tancovačkách stejně jako ve stísněném hospodském lokále, v pivní zahrádce mezi pivními lavicemi nebo na vrcholu hory, v temném pološeru (nejméně) s takovou radostí jako na osvíceném jevišti.  

Od starých původních muzikantů Bavorska má kapela Regensburger Wirtshausmusikanten také četné melodie k tancům Ländler nebo Dreher i skotské a porýnské melodie, tanec Zwiefach i  figurální tance a veselé kuplety, hospodské popěvky a skladby k popukání.

Fotogalerie • Fotogalerie

Regensburger Wirtshausmusikanten |
Regensburger Wirtshausmusikanten |
Rendert Time: 0,245 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB