Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Regensburger Kammerchor 
  • Komorní orchestr v Řezně 
  •  
  • Gartenweg 6 
  • 93055 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Regensburger Kammerchor

Der Regensburger Kammerchor wurde 1987 gegründet. Kontinuierliche Probenarbeit, Konzerttätigkeit und eine fundierte Stimmbildung haben in wenigen Jahren aus dem Laienchor ein Ensemble geformt, das sich für seine Interpretation weltlicher Chormusik weit über Regensburg hinaus reichende Beachtung erwarb.

Konzertreisen führten nach Spanien, Italien und in die Tschechische Republik. Der Chor stellt abseits von gängigen Konzertprogrammen neben der Musik der Renaissance besonders die Chormusik des 20. Jahrhunderts in den Vordergrund. Charakteristisch ist die Vielfalt: von ernsten Chorwerken und Volksliedbearbeitungen über Chansons, Chören aus Musicals und Jazz-Arrangements bis zu experimenteller Musik und Werken für Sprechchor, z.T. auch in kleineren Ensembles dargeboten.

Das Repertoire umfaßt u.a. Werke von Francis Poulenc, Benjamin Britten, Max Reger, Paul Hindemith, Bela Bartok, Johann Nepomuk David, Günther Bialas, Harald Genzmer, John Rutter, Sir Peter Maxwell Davies und George Gershwin.

Komorní orchestr v Řezně

Komorní orchestr v Řezně byl založen roku 1987. Zformoval se postupně, nejprve se začínalo pouze zkouškami, pak následovala koncertní činnost, poté se v několika letech utvořil z neprofesionálních zpěváků fundovaný soubor, který díky své interpretaci světové chorové hudby proslul i daleko za hranicemi Řezna.

Jejich koncertní cesty vedly do Španělska, Itálie a také do České republiky. Na koncertním programu souboru se samozřejmě nachází renezanční hudba, ale chor staví do popředí raději muziku 20. století. Chrakteristická je rozmanitost: od vážných děl a lidových zpracování přes chansony, skladby z muzikálů a jazzová aranžmá až k experimentální hudbě, mohou být z části nabízena i menším složení.

Repertoár zaujímá díla od Francise Poulenca, Benjamina Brittena, Maxe Regera, Paula Hindemitha, Bely Bartoka, Johanna Nepomuka Davida, Güntra Bialase, Heralda Genzmera, Johna Ruttera, sira Petra Maxwella Daviese a Georga Gershwina.
Rendert Time: 0,179 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB