Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Volksmusik- und Volkstanzensemble Postřekov 
  • Národopisný soubor Postřekov 
  •  
  • Postřekov 288 
  • 345 35 Postřekov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Volksmusik- und Volkstanzensemble Postřekov

Das Volksmusik- und Volkstanzensemble Postřekov feierte 2003 das 70-jährige Jubiläum seiner Gründung; damit gehört das Ensemble zu den ältesten Volkskunstensembles in der Tschechischen Republik. Organisationsleiter ist Radek Zuber. Außer den Solosängern und der Musik bilden die Tanzgruppen mit ca. fünfzehn Paaren die Grundpfeiler des Ensembles. Zum typischen und einzigartigen Erscheinungsbild der Postřekover gehört der Generationswechsel von den Jungen zu den Alten während den Tanzaufführungen, in denen die charakteristischen Chodentänze vom Chorgesang begleitet werden. Von den neu aufgeführten Stücken sind folgende hervorheben: Posvícení, Prohůdky ha voračky, Strašidla und eine Reihe von Weihnachtsliedern. Das Ensemble achtet sehr sorgfälltig auf die Einhaltung der historischen Überlieferung bei den getragenen Trachten und deren Verzierungen. Das Ensemble arbeitet mit Zeitzeugen, Historikern und Ethnographen zusammen und repräsentiert die Obere Chodenregion über die Grenzen der Republik hinaus.

Národopisný soubor Postřekov

Národopisný soubor Postřekov v roce 2003 oslavil 70. výročí své existence; tím se tento soubor řadí mezi nejstarší národopisné soubory v České republice. Organizačně vede soubor Radek Zuber. Kromě sólových zpěváků a muziky tvoří nosný pilíř taneční část souboru, která čítá zhruba patnáct párů. K typickému a neopakovatelnému projevu postřekovských patří neodmyslitelně střídání generací "staryjch ha mladyjch" na pódiu během tanečních pásem, ve kterých charakteristické chodské tance předznamenává sborový zpěv. Z nově uvedených pásem je možné uvést Posvícení, Prohůdky ha voračky, Strašidla a pásmo Vánočních písní a koled. Soubor rovněž pečlivě dbá na zachování přesné historické shody u používaných krojů a jejich zdobení; věnuje pozornost spolupráci s pamětníky, historiky i etnografy, a přirozeně i reprezentaci regionu horního chodska za hranicemi republiky.
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB