Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Internationale Musikbegegnungsstätte Haus Marteau 
 • Mezinárodní místo hudebních setkání Dům Marteau 
 •  
 • Ludwigstraße 20 
 • 95192 Lichtenberg 
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Cornelia Walter, Gudrun Hofmann
 •  
 • Tel. +49(0) 921 604-1608
 • Fax +49(0) 921 604-1606
 • Internet http://www.haus-marteau.de/

Info • Info

Internationale Musikbegegnungsstätte Haus Marteau

Der Geiger Henri Marteau baute sich von 1911 bis 1913 in Lichtenberg, der Heimat seines Freundes, des Kapellmeisters Georg Hüttner (1861 – 1919), eine Villa, die – wiewohl zunächst als Sommerdomizil gedacht – für ihn zum wesentlichen Aufenthaltsort der letzten 20 Jahre seines Lebens werden sollte. Marteau war Geigenvirtuose von internationalem Rang und ein gefeierter Lehrer an verschiedenen Hochschulen, zum Beispiel in Genf, Berlin und Prag.

Für den zu häufigem Reisen gezwungenen Geiger hatte Lichtenberg eine ideale Lage: Von hier aus waren Prag und Berlin, Dresden, München, Frankfurt und Leipzig gut zu erreichen. Eine direkte Verbindung von Hof nach Straßburg und Paris, wie sie schon Henri Marteau nutzte, besteht noch heute.

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatten sich die Lebensbedingungen in Deutschland für ihn sehr verschlechtert. Dennoch unterrichtete er bis zu seinem Tod 1934 in seinem Haus in Sommerkursen und in Einzelunterricht viele junge Musiker. Lichtenberg hatte für sie eine besondere Anziehungskraft, nicht zuletzt wegen seiner landschaftlichen schönen Lage zwischen Frankenwald und Thüringer Wald mit dem reizvollem Wechsel von Tälern und Höhen, Feldern und Wäldern, Dörfern und Städtchen und deren freundlichen, hilfsbereiten Bewohnern.

Der Zweite Weltkrieg hatte auch für die Familie Marteau und ihren Besitz in Lichtenberg schlimme Folgen. Marteaus Sohn war im Krieg gefallen; seine Witwe bewohnte bis zu ihrem Tod 1977 das Haus, immer mehr zurückgezogen. Kaum einen Kilometer vom Haus entfernt, befand sich der Eiserne Vorhang.

Die Erben, allen voran die Tochter Marteaus, Frau Mona Linsmayer-Marteau, hielten mit Sorge Ausschau nach einer sinnvollen Nutzung des Anwesens für die Zukunft. Diese wurde gefunden, als der Bezirk Oberfranken das Haus mit Hilfe der Oberfrankenstiftung kaufte und zugleich im Bezirkstag der Beschluß gefaßt wurde, eine Musikbegegnungsstätte zu begründen und damit die Intentionen Marteaus weiterzuführen. 

Mezinárodní místo hudebních setkání Dům Marteau

Houslista Henri Marteau si v letech 1911 až 1913 postavil v Lichtenbergu, domově svého přítele, kapelníka Georga Hüttnera (1861 – 1919), vilu, která se pro něj měla stát - ačkoliv původně zamýšlená jako letní sídlo - hlavním místem pobytu v posledních 20 letech jeho života. Marteau byl houslový virtuos mezinárodního formátu a oslavovaný učitel na různých vysokých školách, například v Ženevě, Berlíně a Praze.

Pro houslistu, který byl nucen často cestovat, měl Lichtenberg ideální polohu: Odtud byly dobře dosažitelné Praha a Berlín, Drážďany, Mnichov, Frankfurt a Lipsko. Přímé spojení z Hofu do Štrasburku a Paříže, jak ho využíval již Henri Marteau, existuje dodnes.

S propuknutím První světové války se životní poměry v Německu pro něj velmi zhoršily. Nicméně vyučoval až do své smrti v roce 1934 ve svém domě v letních kurzech individuálně vyučoval mnohé mladé hudebníky. Lichtenberg měl pro ně zvláštní přitažlivost v neposlední řadě díky své poloze v hezké krajině mezi Franckým a Durynským lesem s půvabným střídáním údolí a výšin, polí a lesů, vesnic a městeček a jejich přátelským obyvatelům, vždy ochotným pomoci.

Druhá světová válka měla i pro rodinu Marteau a jejich majetek v Lichtenbergu zlé následky. Syn Marteau padl ve válce; jeho vdova obývala dům stále více v ústraní až do své smrti v roce 1977. Ve vzdálenosti sotva jednoho kilometru od domu se nacházela železná opona.

Dědicové, především dcera Marteau, paní Mona Linsmayer-Marteau, se pečlivě ohlíželi po smysluplném využití nemovitosti do budoucna. To se našlo, když kraj Horní Franky koupil dům s pomocí Nadace Horní Franky a zároveň bylo v zastupitelstvu přijato usnesení, založit místo k setkávání hudebníků, a tím pokračovat v intencích Marteau.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,196 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB