Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Internationales südböhmisches Musikfestival Křemže 
  • Mezinárodní jihočeský hudební festival Křemže 
  •  
  • Chlum 10 
  • 382 03 Křemže 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Internationales südböhmisches Musikfestival Křemže

Der Bürgerverein für südböhmische Kultur veranstaltet seit dem Jahre 2008 in Křemže und in der Umgebung das südböhmische Musikfestival. Das Festival findet im Juni statt und die Veranstaltungsorte sind: Křemže - Rathaussaal, die Kirche des Hl. Michael, Kloster Zlatá Koruna, Kardašova Řečice - Kirche des Hl. Johannes des Täufers und Vodňany - Kirche der jungfräulichen Geburt Mariä. Das Festivalprogramm bildet vor allem die klassische Musik. Dieses Musikfestival wird als Wanderfestival geplant, dessen Ziel ist es, das ganze Südböhmen und Grenzgebiete der österreichischen, deutschen und teschechischen Seite mit Musik zu beseelen.

Mezinárodní jihočeský hudební festival Křemže

Občanské sdružení pro jihočeskou kulturu pořádá od roku 2008 v Křemži a blízkém okolí Mezinárodní jihočeský hudební festival Křemže. Festival se koná v červnu a místa konání jsou: Křemže - Radniční sál, kostel sv. Michaela, Klášter Zlatá Koruna, Kardašova Řečice - kostel svatého Jana Křtitele a Vodňany - kostel Narození Panny Marie. Programovou skladbu festivalu tvoří především klasická hudba. Tento hudební festival je plánován jako festival putující, jehož cílem je naplnit hudbou celé Jižní Čechy a pohraničí z rakouské, německé i české strany.
Rendert Time: 0,154 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB