Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Internationales Folklorefestival Písek 
  • Mezinárodní folklorní festival Písek 
  •  
  • Dobrovského 1122 
  • 397 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Internationales Folklorefestival Písek

Das internationale Folklorefestival Písek ist ein mehrtägiges Festival, das Folkloreensembles von Erwachsenen und Kindern aus der ganzen ČR sowie aus dem Ausland präsentiert (für Kinderensembles ist im Rahmen des Festivals ein eigenständiger Tag reserviert). Die Veranstalter des Festivals sind: Folkloreensemble Písečan - Bürgerverein, Folkloreverband der ČR und Südböhmische Folklorevereinigung. Das Festival wird von der Stadt Písek, von Südböhmischen Bezirk, Kultusministerium der ČR und Ministerium für Schulwesen, Jugend und Körperkultur der ČR gefördert. Das Festival findet jeweils Ende August statt. Seit seinem Bestehen nahmen an ihm bereits zig-Ensembles aus ganzer Welt teil. Veranstaltungsorte sind: der Palacky Park, der große Stadtplatz und die Stadtinsel. Bei ungünstigem Wetter wird das Hauptprogramm in das Theater von Fráňa Šrámek vergelegt. Das Festival fand zum ersten Mal im Jahr 1995 statt. Das Ziel der Veranstalter ist es, den Zuschauern jeweils 5-6 Ensembles von jeder Kategorie vorzustellen. Das Programm gliedert sich in selbstständige geschlossene Blöcke, von denen der Hauptblock am Samstagnachmittag über die Bühne geht. Das Konzept des Festivals wird durch Begleitprogramme - uftritt des Blasmusikorchestern, Singen auf der Straße, direkte Übertragung durch Rundfunk ergänzt.

Mezinárodní folklorní festival Písek

Mezinárodní folklorní festival Písek je vícedenní mezinárodní festival, který zahrnuje přehlídku dospělých a dětských folklorních souborů z ČR i ze zahraničí (dětské soubory mají v rámci festivalu samostatný den). Pořadateli festivalu jsou: Folklorní soubor Písečan - občanské sdružení, Folklorní sdružení ČR a Jihočeské folklorní sdružení. Festival podporují Město Písek, Jihočeský kraj, Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Festival se koná vždy koncem srpna a za dobu své existence již hostil desítky souborů z celého světa. Místem konání jsou Palackého sady, Velké náměstí a Městský ostrov. V případě nepříznivého počasí se hlavní program přesouvá do Divadla Fráni Šrámka. První ročník festivalu se konal v roce 1995. Cílem organizátorů je představit divákům vždy 5-6 souborů od každé kategorie. Program je dělen do samostatných ucelených bloků, z nichž hlavní se odehrává v sobotu odpoledne. Osnova festivalu je doplněna doprovodnými programy - vystoupení dechového orchestru, zpívání na ulici, přímý rozhlasový přenos.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB