Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Internationales Folklorefestival Klatovy 
  • Mezinárodní folklorní festival Klatovy 
  •  
  • Dukelská 228 
  • 339 01 Klatovy 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Internationales Folklorefestival Klatovy

Das Internationale Folklorefestival Klatovy findet immer Anfang Juli in Klatovy statt. Die Anfänge dieses Festivals gehen auf das Jahr 1994 zurück, als es das erste Mal stattfand. Organisiert und geleitet wird das Festival von Klatauer Folkloreverein Sumava. Die Direktorin des Festivals ist Frau Irena Valentová. Das Hauptprogramm des Festivals spielt sich auf dem Marktplatz von Klatovy ab, die Begleitprogramme finden auf den Burgen Klenová und Velhartice statt. Das Festival setzt sich aus verschiedensten Auftritten zusammen und wird regelmäßig durch Programme der Folklore-Kindergruppen sowie feierlichen Zug aller Teilnehmer durch die Straßen der Stadt bereichert. Als traditioneller Höhenpunkt der Veranstaltung gilt der gemeinsamer Auftritt auf dem abschließenden Gala Abend im Kulturhaus oder im Theater, an dem sich in den vergangenen Jahren Ensembles aus 28 Ländern vorgestellten. Das Internationale Folklorefestival in Klatovy ist Ort der regelmäßigen Begegnung vieler Folklore-Ensembles aus aller Welt. Zu dem Festival in Klatovy gehört unzertrennlich das traditionelle Volkskunst mit Verkaufsständen, Rummelplatz und reichlicher Bewirtung mit Landesspezialitäten. Charakteristik des Internationalen Folklorefestival Klatovy: - Orientierung an Aktivitäten der Tanzkunst, bes. der Folklore, - Vorführungen und Auftritte ohne Wettbewerbscharakter, - Präsentation von verschiedenen Formen und Methoden der Erziehungs- und Kunstarbeit der Ensembles aus Böhmen, Mähren und dem Ausland, - Raum für Erfahrungsaustausch, gegenseitige Inspiration und Anknüpfung neuer Freundschaften.

Mezinárodní folklorní festival Klatovy

Mezinárodní folklorní festival Klatovy se koná počátkem července v Klatovech. Počátky tohoto festivalu se datují do roku 1994, kdy se uskutečnil první ročník. Organizuje ho a řídí Klatovské folklorní sdružení Šumava. Ředitelkou festivalu je paní Irena Valentová. Hlavní program festivalu se odehrává na klatovském náměstí, doprovodné programy se konají na hradech Klenová a Velhartice. Festival se skládá z nejrůznějších vystoupení a pravidelně ho obohacují pořady dětských folklorních skupin a slavnostní průvod všech účastníků ulicemi města. Tradičním vrcholem akce, na které se v předchozích ročnících představily soubory z 28 zemí,je společné vystoupení na závěrečném galavečeru v kulturním domě nebo v divadle. Mezinárodní folklorní festival v Klatovech je místem pravidelného setkání folklorních souborů z celého světa. Ke klatovskému festivalu neodlučně patří tradiční klatovská pouť s lidovými výrobci a s bohatým krajovým občerstvením. Charakteristika Mezinárodního folklorního festivalu Klatovy: - zaměření na aktivity tanečního umění, především na folklorní materiál, - nesoutěžní forma přehlídek, vystoupení, - prezentace různých forem a způsobů výchovné a umělecké práce souborů z Čech, Moravy a zahraničí, - vytvoření prostoru pro předání zkušeností, vzájemnou inspiraci a navázání nových přátelství.
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB