Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Internationales Folklorefestival Pilsen 
  • Mezinárodní folklórní festival Plzeň 
  •  
  • Na Slovanech 365 
  • 330 08 Zruč - Senec 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Internationales Folklorefestival Pilsen

Das Internationale Folklorefestival in Pilsen entstand 1997 aus der Initiative der Pilsner Gruppe Jiskra. Das Festival findet jährlich in Juni statt. Jedes Jahr nehmen an dem Festival 12-17 Kinder- und Erwachsenergruppen aus der Tschechischen Republik und dem Ausland teil. Einzelne Programmteile finden im historischen Zentrum der Stadt Pilsen statt (Kopeckého sady, Szene U Branky). Das Festivalprogramm bringt unterschiedliche Gruppen zusammen, die Folkloremusik verschiedener Stilrichtungen präsentieren. In das Festival werden Tanzvorführungen und Präsentationen von Volkstänzen eingebunden. Zum Festivals gehört ein Festzug in Tracht durch die Stadt, ein alttschechischer Markt, Volkshandwerk und viele begleitende Programme (Blasmusik, Programm in der Umgebung von Pilsen - Dysina, Horni Briza, Nebilovy).

Mezinárodní folklórní festival Plzeň

Mezinárodní folklorní festival v Plzni vznikl v roce 1997 z iniciativy členů plzeňského Souboru písní a tanců Jiskra. Festival se koná každoročně v červnu. Každý rok se festivalu účastní 12 - 17 dětských a dospělých folklorních kolektivů z České republiky a zahraničí. Jednotlivé pořady jsou umístěny do historického centra Plzně (Kopeckého sady, scéna U Branky) a jejich cílem je prezentace různých forem přístupu a zpracování folklorního materiálu soubory z nejrůznějších oblastí. Do schématu festivalového programu jsou tak zařazeny pořady zaměřené na ukázku různého stupně stylizace a odlišné prezentace lidového tance, nechybí ani pořady zaměřené výhradně na lidovou hudbu a zpěv. Součástí festivalu je slavnostní krojovaný průvod městem, staročeský jarmark, ukázky lidové řemeslné výroby a řada doprovodných programů (vystoupení dechových kapel, folklorní programy v okolí Plzně - Dýšina, Horní Bříza, Nebílovy).
  • Eintrittspreis in €: kostenlos
  • Vstupné v Kč: zdarma

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB