Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Weidmannskapelle Atlas 
  • Myslivecká kapela Atlas 
  •  
  • Horšice 84 
  • 334 55 Horšice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Weidmannskapelle Atlas

Die Kapelle wurde im Jahr 1974 als kleines Tanzorchester gegründet und arbeitete damals schon mit der Blaskapelle Úhlavan zusammen. Beide Gruppen von Musikern haben allmählich in eine Kapelle fusioniert, die bis heute überall dort, wo die Menschen Interesse für gute tschechische Musik haben, spielt. Volkslieder und auch moderner Mittelstrom haben der Kapelle Popularität bei den Zuhörern gewonnen. Wir spielen bei verschiedenen Privat- und Vereinsfesten einschliesslich Prozessionen, auf Hochzeiten,Tanzfesten und bei dem "letzten Trieb" geben wir dem Auftritt entsprechenden Glanz mit Jagdfanfaren. Für uns ist auch Musik für den Trauerakt und letzten Abschied nicht fremd. Einfach gesagt: "Weidmannskapelle Atlas" spielt überall dort, wohin sie eingeladen wird.

Myslivecká kapela Atlas

Kapela byla založena v roce 1974 jako malý taneční orchestr a již v té době spolupracovala s dechovkou Úhlavan. Obě skupiny hudebníků postupem času splynuly v jednu kapelu, která hraje dodnes všude tam, kde mají lidé zájem o dobrou čekou muziku. Lidové písničky a také moderní střední proud získaly kapele popularitu u posluchačů. Hrajeme při různých oslavách soukromých i spolkových včetně průvodů, na svatbách, tanečních zábavách a plesech, při poslední leči okořeníme vystoupení mysliveckými fanfárami. Není nám cizí ani hudba pro smuteční obřady a poslední rozloučení. Zjednodušeně řečeno: "Myslivecká kapela Alas" hraje všude tam, kde je pozvána.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB