Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kleine Musik von Nauš Pepík - Blaskapelle aus Horažďovice 
  • Malá muzika Nauše Pepíka - dechová kapela z Horažďovic 
  •  
  • Kejnice 23 
  • 341 01 Horaždovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kleine Musik von Nauš Pepík - Blaskapelle aus Horažďovice

Die Kleine Musik spielt seit 1973, als in Sušice seine berühmte Ära der bekannte Kapellmeister der Altböhmischer Kapelle Karel Polata beendet hat. Aus dieser Kapelle blieben einige Musiker frei, die noch gern spielen würden. Einer von ihnen war der Trompeter Václav Frančík, der die Kapelle mit acht Mitgliedern formiert hat. Die Kleine Musik spielte in der Umgebung von Sušice zum Tanzen, auf den Bällen, Estraden und verschiedenen altböhmischen Festen. Im Jahre 1980 ist in die Kapelle ein junger Trompeter und später auch Akkordeonist Pepík Nauš gekommen. Seit 1985 spielte die Kleine Musik mit fünf Mitgliedern. In die Kapelle kamen junge Musiker aus breiter Umgebung wie zum Beispiel die Schüler vom Kapellmeister und Musiklehrer Herrn Ladislav Rom aus Strakonice. Ein grosser Beitrag war für die Kapelle das Jahr 1987, als mit ihr die neue Sängerin Jindřiška Novotná begann aufzutreten. Das Interesse für die Kapelle wuchs besonders zum Auftreten bei Bällen, Tanzabenden, Estraden, Hochzeiten, auf Konzerten und verschiedenen gesellschaftlichen Veranstaltungen. Zur Zeit spielt die Kapelle unter dem Namen Malá muzika Nauše Pepíka (Kleine Musik von Nauš Pepík).

Malá muzika Nauše Pepíka - dechová kapela z Horažďovic

Malá muzika hraje od roku 1973, kdy v Sušici ukončil svoji slavnou eru známí kapelník Starošumavské kapely Karel Polata. Z této kapely zbylo několik muzikantů, kteří by si rádi ještě zahráli. Jedním z nich byl trumpetista Václav Frančík, který sestavil osmičlenou dechovou kapelu pod názvem Malá muzika. Malá muzika hrála v okolí Sušice na tancovačkách, plesech, estrádách a na různých staročeských slavnostech. V roce 1980 přišel do kapely mladý trumpetista a později harmonikář Pepík Nauš. Od roku 1985 hrála Malá muzika v pětičlenném obsazení. Do kapely přicházeli mladí muzikanti ze širokého okolí jako například ze Strakonic žáci od kapelníka a učitele hudby pana Ladislava Roma. Velkým přínosem pro kapelu byl rok 1987, kdy s ní začala vystupovat nová zpěvačka Jindřiška Novotná. O kapelu začal být zájem na plesy, tancovačky, estrády, svatby, koncerty a různé společenské akce. Dnes hraje kapela pod názvem Malá muzika Nauše Pepíka.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB