Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kleine Blaskapelle Doubravanka 
  • Malá dechová hudba Doubravanka 
  •  
  • Jáma 24 
  • 383 01 Prachatice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kleine Blaskapelle Doubravanka

Die kleine Blaskapelle Doubravanka wurde im Jahre 1991 aus der Begeisterung von drei Blasmusikfans gegründet - Václav Jungvirt, Antonín Špán und Václav Bárta - , die für die Kapelle den Trommler Ondřej Kuneš und den Akkordeonist Miroslav Šnajdr gewannen. Von der ursprüngliche Besetzung der Kapelle blieben bis heute nur Miroslav Šnajdr und Václav Bárta. Der erste Auftritt vor dem Publikum fand am Václav-Fest im Kulturhaus in Jáma. Mit diesem Dorf ist auch der Name des Ensembles verbunden, der vom Namen des Bergwaldes Doubrava nad Jámou mit dem Gipfel in der Höhe 777 m abgeleitet wurde. Das Repertoire der Kapelle bilden traditionelle Blaskompositionen sowie moderne Kompositionen von verschiedenen Genres. Die Kapelle tritt an Tanzbällen, Unterhaltungsfesten und verschiedenen Famielenfesten auf. -------------- Im Jahre 1991 wurde die Blaskapelle "Doubravanka" von den drei Blasmusikfans Václav Jungvirt, Antonín Špán und Václav Bárta gegründet. Zur Kapelle gehörten außerdem Ondřej Kuneš (Trommler) und Miroslav Šnajdr (Akkordeonist). Von der ursprünglichen Besetzung der Kapelle blieben bis heute nur Miroslav Šnajdr und Václav Bárta übrig. Der erste Auftritt vor Publikum fand am Václav-Fest im Kulturhaus in Jáma statt. Der Name des Ensembles wurde von dem Namen des Bergwaldes "Doubrava nad Jámou" der in 777m Höhe liegt, abgeleitet. Das Repertoire der Kapelle enthält traditionelle Blaskompositionen sowie moderne Kompositionen verschiedener Genres. Die Kapelle tritt bei Tanzbällen, Unterhaltungsfesten und verschiedenen Familienfesten auf.

Malá dechová hudba Doubravanka

Malá dechová hudba Doubravanka vznikla v roce 1991 z nadšení tří milovníků dechovky Václava Jungvirta, Antonína Špána a Václava Bárty, kteří získali pro kapelu bubeníka Ondřeje Kuneše a harmonikáře Miroslava Šnajdra. Z původního obsazení kapely zůstali dnes pouze Miroslav Šnajdr a Václav Bárta. První vystoupení před diváky se uskutečnilo na Václavské zábavě v kulturním domě v Jámě. S touto vesnicí je spjato i jméno souboru, které bylo odvozeno od názvu horského lesa Doubrava nad Jámou s vrcholem ve výši 777 m.n.m. Repertoár kapely tvoří tradiční dechové skladby i moderní skladby nejrůznějších žánrů. Kapela vystupuje na plesech, zábavách a nejrůznějších rodiných oslavách.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB