Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kleine Vlachovka - Blasmusik 
  • Malá Vlachovka - dechová hudba 
  •  
  • Veselská 663 
  • 375 01 Týn nad Vltavou 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kleine Vlachovka - Blasmusik

Die Blaskapelle Malá Vlachovka wurde 1998 von den Mitgliedern der bekannten Blaskapelle Jihočeská Vlachovka gegründet, mit der sie parallel existiert. Sie beide sehnten sich danach, ein etwas anderes Repertoire zu spielen, als die Besetzung einer klassischen Blasmusik bietet, und gleichzeitig wollten wir den Veranstaltern nachkommen, die aus den verschiedensten Gründen eine kleine Besetzung der Kapelle verlangten. Unser Repertoire umfasst außer Polka und Walzer (sowohl volkstümlichen als auch künstlichen) auch Tango, Mazurka, Slowfox, Samba, Rock´n´Roll, Foxtrott, wir spielen aber auch heutige Pop-Music-Hits und Evergreens der vergangenen Jahre und sogar Transkriptionen von Titeln der klassischen Musik. Die Kompositionen für die Kapelle werden vor allem von ihrem künstlerischen Leiter Zbyněk Pražák arrangiert. Wir treten bei Konzerten, Shows, Bällen, Tanzabenden auf, aber auch bei verschiedensten Firmenveranstaltungen, Familienfeiern und Hochzeiten. Gerne spielen wir auch für ausländische Gäste, für die wir ein Spezialprogramm vorbereitet haben. Besetzung: Jaroslav Novotný – Schlagwerk, Conferencier, Gesang, Kapellmeister, Zbyněk Pražák – Flügelhorn, Trompete, Keyboard, Gesang, Milan Novotný – Bass-Flügelhorn, Posaune, Gesang, František Pazdera - Harmonika, Gesang, František Bílek - Tuba, Iva Davidová - Gesang.

Malá Vlachovka - dechová hudba

Dechová hudba Malá Vlachovka byla založena v roce 1998 členy známé dechové hudby Jihočeská Vlachovka, s níž souběžně učinkuje. Společnou touhou bylo zahrát si trochu jiný repertoár než nabízí obsazení klasické dechové hudby a zároveň jsme chtěli vyhovět pořadatelům, kteří z nejrůznějších důvodů požadovali malé obsazení kapely. Náš repertoár zahrnuje kromě polek a valčíků (ať už lidových nebo umělých) také tanga, mazurky, slowfoxy, samby, rock´n´rolly, foxtroty, hrajeme i hity pop-music jak současné, tak evergreeny let minulých a dokonce transkripce titulů vážné hudby. Skladby pro kapelu aranžuje převážně její umělecký vedoucí Zbyněk Pražák. Učinkujeme na koncertech, přehlídkách, plesech, tanečních zábavách, ale i na nejrůznějších firemních akcích, rodinných oslavách, často hrajeme také na svatbách. Rádi vystupujeme též pro zahraniční návštěvníky, pro něž máme nacvičený zvláštní program. Obsazení: Jaroslav Novotný - bicí, konferencier, zpěv, kapelník, Zbyněk Pražák - křídlovka, trumpeta, klávesy, zpěv, Milan Novotný - baskřídlovka, trombon, zpěv, František Pazdera - harmonika, zpěv, František Bílek - tuba, Iva Davidová - zpěv.
Rendert Time: 0,158 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB