Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Majoretten Písek 
  • Mažoretky Písek 
  •  
  • Zeyerova 1612 
  • 397 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Majoretten Písek

Písek ist eine Königsstadt in Südböhmen, in der 30.000 Einwohner leben und in der die älteste Steinbrücke Mitteleuropas steht. Im September 1999 wurde hier eine Majorettengruppe gegründet, die vom Stadtrat und den Firmen aus der Region gesponsert wird. Es ist uns ein großes Vergnügen, Besuchern eine Gruppe aus 17 schönen jungen Mädchen vorzustellen, die neben dem Tanz und dem Marschieren auch ihre Kunst im Umgang mit dem Majorettenstab und dem Pompom vorführen. Die Majorettegruppe wurde in Zusammenarbeit mit dem Kulturklub der Stadt Písek gegründet. Nach einem Jahr Grundausbildung begannen die Mädchen erstmals bei Tanzveranstaltungen, Stadtfesten, Sportveranstaltungen und anderen bedeutenden gesellschaftlichen Ereignissen vor der Öffentlichkeit, vor allem in Südböhmen, aufzutreten. Marschdetails - Exhibitionen: Das Repertoire umfasst Marschdetails und Platzaufstellungen sowohl zu Blasmusikkonzerten, als auch zu modernen aufgenommenen Stücken. Die Majoretten führen ihre Platzaufstellungen auch in kleineren Formationen auf (Solo, Duo, Trio) in den Disziplinen Baton (Majorettestab) und Pompom. Die Managerinnen des Vereins, Mgr. Ivana Koubová und Eva Jandová, tragen die Verantwortung für die Gruppe, erarbeiten die Choreographie, legen die Besetzung fest und kümmern sich um die Organisation der Auftritte einschließlich der geschäftlichen Seite, des Sponsorings und des Funktionierens dieser nicht gewinnorientierten Organisation. Angebote: - Tanzauftritte bei festlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen, - Auftritte bei Bällen, - Begleitendes Kulturprogram bei Firmenpräsentationen, - Eröffnungen und Begleitprogramm bei Sportveranstaltungen.

Mažoretky Písek

Písek je třicetitisícové královské město v jižních Čechách s nejstarším kamenným mostem ve střední Evropě. V září 1999 zde vznikla skupina mažoretek sponzorovaná magistrátem města a firmami zdejšího regionu. Je nám potěšením představit Vám pohybovou skupinu 17-ti krásných mladých dívek, které společně s tancem a pochodem předvádějí i své umění s hůlkou a nářadím pom-pom. Skupina mažoretek byla založena ve spolupráci s Kulturním klubem města Písek. Po roce základní přípravy začaly dívky poprvé vystupovat na veřejnosti na plesech, městských slavnostech, sportovních a jiných významných akcích především v jižních Čechách. Pochodové defilé - Exhibice: Repertoár obsahuje pochodové defilé a pódiové sestavy jak na živou dechovou hudbu, tak na moderní reprodukované skladby. Mažoretky předvádějí pódiové sestavy i v miniformací (solo, duo, trio) v disciplínách baton (hůlka - mažoretky) i pom-pom (třásně - cheerleaderky). Manažerky sdružení Mgr. Ivana Koubová a Eva Jandová vytvářejí celou náplň práce souboru, choreografii, obsazení a starají se o organizaci vystoupení včetně obchodní stránky, sponzoringu a fungování této neziskové organizace. Komerční nabídka: - Taneční vystoupení na slavnostních, společenských a kulturních akcích, - Plesová předtančení, - Doprovodný kulturní program při prezentaci firem, - Zahájení či zpestření sportovních akcí.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB