Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Majoretten Nepomuk 
  • Mažoretky Nepomuk 
  •  
  • Pivovarská 571 
  • 335 01 Nepomuk 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Majoretten Nepomuk

Die Majorettengruppe gibt es seit 1997 in Nepomuk. Leiterin der Marjoretten ist Alena Kubikova. Z.Z. gehören 17 Mädchen im Alter von 7 Jahren bis zu den erwachsenen Mädchen zur Gruppe. Die Marjoretten Nepomuk treten bei verschiedenen Veranstaltungen, wie Bälle, Feste, Festivals auf. Die Gruppe nimmt auch an Wettbewerben der Majorettengruppen und an den Regionalvorführungen teil. Das Ensemble repräsentiert Nepomuk auch in Ausland.

Mažoretky Nepomuk

Skupina mažoretek působí v Nepomuku od roku 1997. Vedoucí mažoretek je paní Alena Kubíková. Členská základna čítá 17 děvčat. Věková struktura souboru zahrnuje nejmenší holčičky do sedmi let až po dospělé dívky. Skupina vystupuje na nejrůznějších akcích, jako jsou například plesy, slavnosti, festivaly ap. Zúčastňuje se i soutěží mažoretkových skupin a regionálních přehlídek. Soubor reprezetuje také Nepomuk v zahraničí.
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB