Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Lupburger Blasmusik 
  • Dechová hudba Lupburg 
  •  
  • Bloßenbergweg 2 a 
  • 92331 Lupburg - Parsberg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Lupburger Blasmusik

Die Lupburger Blasmusik ging aus einer Hausmusikkapelle der Familie Pretzl hervor und hatte 1990 beim Lupburger Hausmusikabend unter Veronika Fischer als Dirigentin ihren ersten öffentlichen Auftritt. Dieses kleine Ensemble spielte hauptsächlich Gottesdienste und Tanzlmusik. 1993 erweiterte sich die Kapelle, von nun an trat sie unter dem Namen "Lupburger Blasmusik" auf.

Durch die größere Besetzung war es möglich, sowohl volksmusikalische als auch klassische Gottesdienste mit oder ohne Chorbegleitung zu gestalten. 1995, 1998, 2000 und 2002 wurde die Besetzung der "Lupburger Blasmusik" mit hervorragenden Musikern erweitert. Pünktlich zur Jahrtausendwende konnte die Lupburger Blasmusik auf ihr 10jähriges Bestehen zurückblicken und dieses Jubiläum am 24.04.2000 in ihrer 1999 angeschafften neuen Tracht gebührend feiern. Das derzeitige Repertoire beginnt bei volksmusikalischen, klassischen und modernen Messen und reicht über Marschmusik, konzertante Musik und Volkstänze bis hin zur traditionellen und bodenständigen Blas- und Volksmusik.

Dechová hudba Lupburg

Dechová hudba Lupburg vzešla z domácí kapely rodiny Pretzlových a poprvé veřejně vystoupila v roce 1990 při Večeru domácí hudby v Lupburgu pod taktovkou Veroniky Fischer. Tento malý soubor hrál hlavně při bohoslužbách a taneční hudbu. V roce 1993 se kapela roz- šířila, od té doby vystupovala pod jménem "Lupburgská dechová hudba".

Díky většímu obsazení bylo umožněno hrát jak lidovou hudbu tak i klasické skladby při bohoslužbách , ať už s doprovodem sboru nebo bez něj. "Lupburgská dechová hudba" byla rozšířena o vynikající hudebníky v letech 1995, 1998, 2000 a 2002. Přesně na přelomu tisíciletí mohla Lupburgská dechová kapela slavit své desetileté výročí a náležitá oslava tohoto jubilea se konala 24. 4. 2000 v nových krojích z roku 1999. Současný repertoár sahá od lidové hudby, přes klasické a moderní mše až po pochodovou hudbu, koncertní hudbu a lidové tance a tradiční místní dechovou a lidovou hudbu.
Rendert Time: 0,153 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB