Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Lidová muzika z Chrástu (Volksmusik aus Chrast) 
 • Lidová muzika z Chrástu 
 •  
 • Úzká 
 • 330 03 Chrást 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Vojtěch Kouba
 •  
 • Tel. +420603456050
 • eMail chrlis@seznam.cz

Info • Info

Lidová muzika z Chrástu (Volksmusik aus Chrast)

Lidová muzika z Chrástu (Volksmusik aus Chrást – einem Dorf bei Pilsen in Westböhmen) ist eine junge Kapelle, in ihrer Mehrheit von Absolventen der staatlichen Musikschule in Chrást gebildet. Das Anliegen der Kapelle ist, die überlieferten Elemente der traditionellen Kultur dem heutigen Zuschauer vorzustellen. Die Gruppe bemüht sich nicht nur um die perfekte Interpretation der „Volkskunst“, sondern um Authentizität jedes Musikers und der ganzen Gruppe. Neben traditionellen Instrumenten (inklusive dem Böhmischen Dudelsack), kommen auch moderne und spezifische Instrumente zum Einsatz.

Im Repertoire des Ensembles finden sich vielfältige Bearbeitungen vornehmlich süd- und westböhmischer Volkslieder. Die Trachten sind denen um Pilsen gegen Ende des 19. Jahrhunderts nachempfunden. Lidová muzika z Chrástu ist derzeit die einzige Volksmusikgruppe in Tschechien, die regelmäßig Volkslieder der Lausitzer Sorben spielt. Die Gruppe nahm bereits an einigen Festivals in der Lausitz teil, spielt aber regelmäßig auch in anderen Regionen Deutschlands. Es sind auch schon Aufnahmen mit der gesamten Kapelle entstanden, die auf zwei CDs festgehalten wurden.

Lidová muzika z Chrástu

Lidová muzika z Chrástu je folklórní soubor tvořený především žáky a absolventy základní umělecké školy v Chrástu. Soubor se ve svých vystoupeních snaží představit dochované prvky tradiční kultury současným divákům. Cílem není technicky dokonalá interpretace „lidového umění“, ale opravdovost výrazu jednotlivých muzikantů i celé kapely. K tomu přispívají také stylizované kroje, vycházející z obleku plzeňských měšťanů konce 19. století.

Základ souborového repertoáru tvoří lidové písně z jižních a západních Čech s občasnými regionálními i žánrovými odbočkami. Muzika vystupuje v typickém obsazení smyčcových a dechových nástrojů, včetně českých dud, které v některých případech doplňují moderní nástroje nebo netradiční perkuse. Lidová muzika z Chrástu je v současnosti jediným folklórním souborem v České republice, který do svého programu zařazuje lidové písně Lužických Srbů, nejmenšího slovanského národa, jehož příslušníci žijí v německých spolkových zemích Sasko a Braniborsko. Muzika se v minulých letech zúčastnila několika folklórních festivalů v Lužici, aktivně spolupracuje s Lužickými Srby a šíří povědomí o jazyku a kultuře Lužických Srbů v České republice. Muzika se aktivně podílí na kulturním životě v Chrástu, účastní se folklórních festivalů u nás i v zahraničí, vystupuje ale i při mnoha jiných příležitostech.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB