Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Volksmusik aus Chrást 
  • Lidová muzika z Chrástu 
  •  
  • Vilová 289 
  • 330 03 Chrást 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Volksmusik aus Chrást

Die Volksmusik aus Chrást ist eine Gruppe von mehr als zehn Kindern, Schülern der Grundschule in Chrást bei Pilsen. Das Ensemble gründete im Jahre 1996 Zuzana Klepalová, zur Zeit wird es von Vojta Kouba und Roman Kaas geleitet. In seinem Repertoire hat das Ensemble vor allem Lieder aus West- und Südböhmen in Gestaltung von Zuzana Klepalová, Vojtěch Kouba, Marek Janata und anderen Autoren. Im Rahmen des Ensembles entstand auch "Kleine Musik", bestehend aus Musikern im Alter von sechs bis dreizehn Jahren. "Die kleine Musik" bedient sich der traditionellen aber auch nicht typischen rhytmischen Instrumenten (Drumscheid, Tamburin, Topfdeckel, Holzklötze, landwirtschaftliches Gerät usw.) und ist imstande eine einstündige Vorstellung abzuspielen. Traditionell sind die Konzerte für Kindergärten. Das Ensemble tritt in Kostümen, die als Stadttrachten von Ende des 19. Jahrhunderts stilisiert sind.

Lidová muzika z Chrástu

Lidová muzika z Chrástu je skupinou více než deseti dětí, žáků Základní umělecké školy v Chrástu u Plzně. Soubor založila v roce 1996 Zuzana Klepalová, v současné době ho vede Vojta Kouba a Roman Kaas. V repertoáru má soubor písně především ze západních a jižních Čech v úpravách Zuzany Klepalové, Vojtěcha Kouby, ale i Marka Janaty a dalších autorů. V rámci souboru vznikla i "Malá muzika", složená z muzikantů od šesti do třinácti let. "Malá muzika" používá tradiční i netypické rytmické nástroje (vozembouch, tamburína, dřívka, fanfrnoch, pokličky, zemědělské náčiní ...) a je schopna odehrát až hodinové vystoupení. Tradicí jsou výchovné koncerty pro mateřskou školu. Soubor vystupuje v kostýmech, které jsou stylizované jako městské kroje konce devatenáctého století.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB