Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Volksensemble Uslavacek 
  • Lidový soubor Úslaváček 
  •  
  • Raisova 2 
  • 332 02 Starý Plzenec 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Volksensemble Uslavacek

Das Volkstanz und Volkslied - Ensemble "Uslavacek" besteht seit 1991 an der Kunstgrundschule in Stary Plzenec. Das Repertoire umfasst Volkslieder und Tänze aus der Pilsener Region und aus dem Südwesten der Tschechischen Republik. Zum Ensemble gehören Kinder von 6 bis 18 Jahren. Leiterin des musischen Teils: Kateřina Čmolíková Leiterin des tänzerischen Teils: Evženie Kabátová

Lidový soubor Úslaváček

Působí od roku 1991 při Základní umělecké škole ve Starém Plzenci. Jeho repertoár zahrnuje lidové písně a tance z oblasti Plzeňska a jihozápadních Čech. Soubor navštěvují děti od 6 do 18 let. Vedoucí muziky: Kateřina Čmolíková Vedoucí taneční složky: Evženie Kabátová
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB