Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Wurzer Sommerkonzerte 
 • Letní koncerty, Wurz 
 •  
 • Kirchplatz 1 
 • 92715 Püchersreuth-Wurz 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Wurzer Sommerkonzerte

Die Wurzer Sommerkonzerte finden schon seit 1988 alljährlich von Ende Juli bis Anfang September im historischen Muttone-Pfarrhof des idyllischen Oberpfälzer Dorfes Wurz statt. Ins Leben gerufen hat die Wurzer Sommerkonzerte die Berliner Ärztin Dr. Rita Kielhorn. Die Wurzer Sommerkonzert verschrieben sich seit Beginn dem Anspruch der Völkerverständigung und "Musik verbindet Menschen auch über Grenzen hinweg".

Aus diesem Grund wurden in all den Jahren Ensembles aus den benachbarten östlichen Ländern engagiert. Es wird Wert auf höchstes Niveau gelegt - ohne elitären Anspruch. Ziel der Wurzer Sommerkonzerte ist die Förderung der Kammermusik, besonders von jungen begabten Künstlern. Zur Unterstützung der Konzerte wurde der Verein "Freundeskreis der Wurzer Sommerkonzerte e.V. gegründet, dem sich viele Freunde der Wurzer Soommerkonzerte angeschlossen haben. Konzipiert wurde die Konzertreihe auf dem Land auch unter den Gedanken der Völkerbegegnung und -verständigung, vor allem mit Osteuropa. Im herrlichen Ambiente, bei schönem Wetter im verträumten Innenhof des barocken Ensembles, bei ungünstiger Witterung im ehemaligen Marstall, wird jeweils samstags um 18 Uhr, teilweise auch an Sonntagen, ein außergewöhnliches Erlebnis nicht nur für Freunde der klassischen Musik geboten. Dazu findet jeweils begleitend eine Kunstausstellung statt. Ausgezeichnete Musikensembles aus ganz Europa haben zwischenzeitlich zum hervorragenden Ruf der Wurzer Sommerkonzerte weit über die Grenzen des Oberpfälzer Waldes hinaus beigetragen.

Ein seit Jahren treues und begeistertes Stammpublikum sorgt dafür, dass auch immer mehr neue Zuhörer sich die Termine in den Kulturkalender notieren. Die Wurzer Sommerkonzerte sind zwischenzeitlich fester Bestandteil des Oberpfälzer Kultursommers. Gleichzeitig finden auf dem Anwesen "Historischer Pfarrhof Wurz" Ausstellungen von international anerkannten bildenden Künstlern (Bildhauer, Maler) statt. Das schmucke Dorf Wurz liegt auf halben Weg zwischen Neustadt a.d. Waldnaab und Windischeschenbach.

Letní koncerty, Wurz

Wurzské letní koncerty se konají již od roku 1988 každoročně od konce července do začátku září v historickém farním dvoře Muttone v idylické hornofalcké vesnici Wurz. Tyto koncerty zahájila berlínská lékařka Dr. Rita Kielhorn. Letní koncerty ve Wurzu se od počátku konaly pod heslem porozumění mezi národy a "hudba spojuje lidi i přes hranice".

Z tohoto důvodu byly ve všech letech konání koncertů angažovány soubory i ze sousedních východních zemí. Klade se důraz na vysokou úroveň - bez elitářských požadavků. Cílem Wurzských letních koncertů je podpora komorní hudby, zvláště mladých nadaných umělců. Na podporu koncertů byl založen spolek "Kruh přátel Wurzských letních koncertů e. V.", ve kterém se spojilo mnoho přátel Wurzských letních koncertů. Tato řada koncertů byla koncipována s myšlenkou setkávání a porozumění národů, především s východní Evropou. V nádherném prostředí, za krásného počasí v zasněném vnitřním dvoře barokního souboru staveb, za nepříznivých povětrnostních podmínek v bývalé maštali, se bude nabízet vždy v sobotu od 18 hodin, částečně také o nedělích, mimořádný zážitek nejen pro přátele klasické hudby. K tomu se vždy koná i doprovodná umělecká výstava. K vynikající pověsti Wurzských letních koncertů daleko za hranicemi Hornofalckého lesa již dosud přispěly hudební soubory z celé Evropy.

Již léta stálé, věrné a nadšené publikum se postará o to, aby si stále více nových posluchačů zapsalo termíny koncertů do svých kulturních diářů. Wurzské letní koncerty se již staly součástí Hornofalckého kulturního léta. Současně se na pozemku "Historického farního dvora Wurz" konají i výstavy mezinárodně uznávaných výtvarných umělců (sochařů, malířů). Malebná vesnička Wurz leží na půl cesty mezi Neustadt a. d. Waldnaab a Windischeschenbach.
 • Öffnungszeiten:
 • während der Konzerttermine
 • Eintrittspreis in €: 19,- / ermäßigt 10,- am 30.08.2014: 28,- / ermäßigt 15,-
 • Otevírací doba:
 • během termínů koncertů
 • Vstupné v Kč: cca 475,- / zlevněné 250,- / 30. 8. 2014 700,- / 375,-
Rendert Time: 0,162 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB