Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Lakomá Barka - Folk, Folkrock, Folkballaden 
  • Lakomá Barka - folková skupina 
  •  
  • Sídliště Vyšný 118 
  • 381 01 Český Krumlov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Lakomá Barka - Folk, Folkrock, Folkballaden

Lakomá Bárka ist eine Frauen-Folkkapelle aus Český Krumlov. Sie entstand im September 1997. Vier Jahre später hat die Kapelle eine historisch-balladische Demoaufnahme von sechs Liedern mit dem Namen "Meine liebe, die Raben lassen sich nieder" aufgenommen. Lakomá Bárka interpretiert feine Folk- und Folkrockmusik mit eigener Komposition. Die Musik und Texte stammen meistens aus dem Feder der Bandleaderin Lucie Roubínová. An den Arrangements arbeitet immer die ganze Gruppe. Das Repertoire der Band bilden historische Stücke, traditionelle Volkslieder, Folk-, Folkrocklieder, gelegentlich auch Weihnachtslieder. Die Band tritt das ganze Jahr hindurch auf. Zu den wiederkehrenden Engagements gehören Auftritte bei den Feierlichkeiten zum Hl. Wenzel in Český Krumlov, auf dem Festival "Hurra nach Krumlov" in der gleichen Stadt, Margaret Pilgerfahrt in Horní Planá und bei dem Fünfblattrosenfest in Český Krumlov. Besetzung: Lucie Roubínová - Bandleader, Gitarre, Mundharmonika, Gesang, Soňa Stehlíková - Geige, Gesang, Lucie Carrascová - Geige, Grumle, Gesang, Olga Kneiflová - Flöten, Gesang, Alena Musilová - Flöten, Gesang, Alena Šímová - Kontrabass, Gesang.

Lakomá Barka - folková skupina

Lakomá Barka je dívčí folková skupina z Českého Krumlova. Kapela vznikla v září roku 1997. O čtyři roky později nahrála historický baladický demosnímek o šesti písních s názvem "Má milá, slétaj se havrani". Lakomá Barka interpretuje jemnější folkovou a folkrockovou hudbu s vlastní tvorbou. Hudba a texty většinou pocházejí z pera kapelnice Lucie Roubínové. Aranže písní vždy vymýšlí celá skupina. Repertoár kapely tvoří historické písně, tradiční lidové písně, folkové a folkrockové písně, příležitostně i koledy. Skupina vystupuje celoročně. Ke stálicím patří vystupování na Svatováclavských slavnostech v Českém Krumlově, festivalu Hurá do Krumlova v témže městě, Markétské pouti v Horní Plané a na Slavnostech pětilisté růže v Českém Krumlově. Obsazení: Lucie Roubínová - kapelnice, kytara, foukací harmonika, zpěv, Soňa Stehlíková - housle, zpěv, Lucie Carrascová - housle, grumle, zpěv, Olga Kneiflová - flétny, zpěv, Alena Musilová - flétny, zpěv, Alena Šímová - kontrabas, zpěv.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB