Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kindertanz und Gesang Ensemble "Jiskřička" 
  • Dětský soubor písní a tanců Jiskřička 
  •  
  • Schwarzova 53 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kindertanz und Gesang Ensemble "Jiskřička"

Das Kindertanz- und Gesangsensemble "Jiskřička" wurde im Jahre 1982 gegründet. In diesem jungen Ensemble werden neuen Tänzer auf das Erwachsenenensemble "Jiskra" vorbetreitet. Im Jahre 1986 enstand neben den Tänzern auch eine Kindervolksmusikgruppe, die die Tänzer begleitet. Das Ensemble interpretiert Folklore aus Südwestböhmen, aus der Region um Pilsen, Žinkovy und Domažlice / Taus. Die beiden Tanzgruppen und die Volksmusikgruppe besuchen ca. 70 Kinder im Alter von 5 bis 16 Jahren. Seit seinem Entstehen nahm das Ensemble an zahlreichen Folkloreschauen, Festen und Festivals nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch im Ausland teil.

Dětský soubor písní a tanců Jiskřička

Dětský soubor písní a tanců Jiskřička byl založen v roce 1982 jako zdroj tanečníků pro dospělý soubor Jiskra. V roce 1986 k tanečníkům přibyla i dětská lidová muzika, která tanečníky doprovází. Soubor zpracovává folklór jihozápadních Čech z oblastí Plzeňska, Chodska a Žinkovska. Ve dvou tanečních skupinách a lidové muzice pracuje přibližně 70 dětí ve věku 5 - 16 let. Za dobu svého působení se soubor zúčastnil mnoha folklórních festivalů a přehlídek nejen doma, ale i v zahraničí.
Rendert Time: 0,157 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB