Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kinderfolklore- und Schulchor Plzeňáček 
  • Dětský folklórní soubor Plzeňáček 
  •  
  • U Křížku 819 
  • 330 27 Vejprnice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kinderfolklore- und Schulchor Plzeňáček

Der Kinderfolklore - Chor Plzeňáček wurde 1996 an der Bedřich Smetana Kunstgrundschule in Pilsen gegründet. Seit September 2004 arbeitet der Chor in einer völlig neuen Besetzung. Die Musik bearbeitet vor allem Lieder aus Südwestböhmen. Zur Zeit hat der Chor über 20 Mitglieder – Sänger und Musiker im Alter von 5-16 Jahren. Die Kinder treten sehr oft in Plzeň und in der Umgebung auf und sie erfreuten die Zuhörer durch ihre Gesangskunst bei Auftritten in Praha, Liberec, Jablonec nad Niskou oder in Deutschland. Der Chor arbeitet mit den Chören ZUŠ Bedřich Smetana und mit dem ZOO- Garten und dem Botanikgarten der Stadt Plzeň zusammen. Der Chor hatte von Juli 2005 bis Juni 2006 32 Auftritte. Die künstlerischen Leiter sind Jan Rezek und Olga Hráchová.

Dětský folklórní soubor Plzeňáček

Dětský folklórní soubor Plzeňáček vznikl v roce 1996 při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Plzni. Od září 2004 pracuje v úplně novém složení. Muzika zpracovává převážně písně z jihozápadních Čech. V současné době má Plzeňáček přes 20 členů - zpěváků a muzikantů - ve věku 5-16 let. Děti velmi často vystupují v Plzni a okolí a potěšily svým muzicírováním i v Praze, Liberci, Jablonci nad Nisou nebo v Německu. Soubor spolupracuje s pěveckými sbory ZUŠ Bedřicha Smetany a se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně. Pro zajímavost od července 2005 do června 2006 měl soubor 32 vystoupení. Uměleckými vedoucími souboru jsou Jan Rezek a Olga Hráchová.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,209 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB