Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Junior Orchester Pilsen 
  • Junior orchestr Plzeň  
  •  
  • Revoluční 100 
  • 312 07 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Junior Orchester Pilsen

Das Junior Orchester Pilsen wurde im September 1999 gegründet. Dieses Ensemble besuchen die Schüler der B. Smetana-Kunstgrundschule in Pilsen. Die instrumentale Besetzung (Flöten, Klarinetten, Saxophone, Trompeten, Waldhorn, Tube, Schlagzeug, Bas Gitarre, Keyboard und Gesang) zeigt, dass das Ensemble kein klassisches Blasorchester ist. Es ist ein Orchester, das seine Mitglieder, aber auch das Auditorium mit klassischem Blasmusik-Repertoire (Polka, Walzer) bekannt macht und sich weiter der Tanz-, Film- und Popmusik widmet. Künstlerischer Leiter und gleichzeitig Dirigent ist der Lehrer an der Kunst-Grundschule Milan Bacik. Beim Orchester helfen ihm die Lehrer Jan Bodnar und Jan Slegr.

Das Ensemble gibt regelmäßig Übungs-Konzerte für Grundschulen der Stadt Pilsen und öffentliche Auftritte für die Stadt Pilsen (Bambiriada, Der Tag des Stadtbezirks UMO4). Es veranstaltet abwechselnd Konzerte mit ausländischen Ensembles (Polen, Frankreich). Es spielt an verschiedenen Musikfestspielen sowohl im Inn- als auch im Ausland (BRD, Schweden, Italien). Das Orchester gab die besten Musikwerke auf 2 CD's heraus. Die zweite CD wurde im März 2005 herausgegeben und enthält den Durchschnitt der Musikwerke des Orchesters von seiner Gründung bis zur Gegenwart.

Junior orchestr Plzeň

Junior orchestr Plzeň byl založen v září roku 1999. Tento soubor navštěvují žáci ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni. Nástrojové obsazení (flétny, klarinety, saxofony, trubky, lesní roh, tuba, bicí, basová kytara, klávesy a zpěv) napovídá, že soubor není klasickou dechovkou. Je orchestrem, který své členy, ale i posluchače seznamuje s repertoárem klasické dechové hudby (polka, valčík) a dále se věnuje hudbě taneční, filmové a populární. Uměleckým vedoucím a zároveň dirigentem je učitel ZUŠ B. Smetany v Plzni Milan Bačík, s orchestrem mu pomáhají učitelé Jan Bodnár a Jan Šlégr.

Soubor pravidelně pořádá výchovné koncerty pro základní školy města Plzně a veřejná vystoupení pro město Plzeň. Pořádá výměnné koncerty se zahraničními soubory (Polsko, Francie). Účinkuje na různých hudebních festivalech doma i v zahraničí (SRN, Švédsko, Itálie). Orchestr vydal nejlepší skladby na 2 CD nosičích. Druhé CD bylo vydáno v březnu 2005 a je na něm průřez skladeb orchestru od jeho založení až po současnost.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB