Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Musiksommer Obermain, Veranstaltungsgmeinschaft 
  • Hudební léto Obermain, Pořadatelská společnost 
  •  
  • Kronacher Str. 28 - 30 
  • 96215 Lichtenfels 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Musiksommer Obermain, Veranstaltungsgmeinschaft

Musiksommer Obermain bietet seit über 40 Jahren mit seinen Klassik-Konzertreihen ein vielseitiges, anspruchsvolles Gesamtprogramm, das für ein exzellentes Renommee sorgt. Neben international geschätzten Ensembles kommen auch regional bekannte Musiziergemeinschaften zu Gehör, alte wie neue, weltliche und geistliche Werke sind in einem ausgewogenen Verhältnis vertreten.

Die Veranstaltungsorte und -räume sind ausgezeichnet durch architektonische und historische Besonderheiten. Insgesamt versteht sich der Musiksommer Obermain als eine Einrichtung, die der großstadtfernen Region des nördlichen Franken zu eigenständiger kultureller Artikulation verhilft.

Die Veranstaltungsgemeinschaft wird getragen von den Landkreisen Lichtenfels und Coburg sowie der Stadt Coburg.

Hudební léto Obermain, Pořadatelská společnost

Hudební léto Obermain nabízí už více než 40 let se svými koncertními řadami s klasickou hudbou rozmanitý, náročný program, jenž festivalu vydobil zvučné jméno. Kromě mezinárodně oceňovaných souborů přijedou také regionálně známé hudební spolky, tradiční i nové; ve vyváženém poměru jsou zastoupena světská i duchovní díla.

Místa a prostory konání koncertů jsou charakteristické svými architektonickými a historickými zvláštnostmi. Celkově se Hudební léto v Obermain profiluje jako zařízení, které napomáhá nevelkému regionu severních Franků k samostatnému kulturnímu vyjádření.

Pořadatelské společnost podporují okresy Lichtenfels a Coburg a také město Coburg.
  • Eintrittspreis in €: 7,- bis 29,-
  • Vstupné v Kč: cca 175 - 725,-
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB