Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Musikkapelle St. Vitus Burglengenfeld e.V. 
  • Hudební skupina St. Vitus Burglengenfeld, zaregistrovaný spolek 
  •  
  • Augustenstr. 47 
  • 93133 Burglengenfeld 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Musikkapelle St. Vitus Burglengenfeld e.V.

Die Musikkapelle "St. Vitus" wurde im Jahre 1967 als "Knabenkapelle St. Vitus" gegründet. Im Jahr 1984 erfolgte die Namensänderung in "Musikkapelle St. Vitus". Der Schwerpunkt liegt auf guter musikalischer Ausbildung, vor allem für konzertante Blasmusik. Die Musikkapelle St. Vitus besteht derzeit aus ca. 180 Musikerinnen und Musikern, welche je nach Ausbildungsstand in 5 Gruppen (Konzertorchester, Nachwuchsorchester, Ausbildungs- und Frühförderungsgruppen) eingeteilt sind.

Zu den größten Erfolgen zählt der Sieg bei der bayerischen Endausscheidung für Laienblasorchester im Jahr 1988. Ferner ging die Musikkapelle St. Vitus bei jeder Teilnahme (1977 – 1994) am Blasmusikwettbewerb der Mittelbayerischen Zeitung als Sieger hervor. Sehr viele 1. Ränge (mit Auszeichnung) in der Höchststufe bei verschiedenen Wertungsspielen vervollständigen die Leistungsbilanz des Orchesters. Konzertreisen führten nach Österreich, Frankreich, England, Israel, Italien, Japan und die USA.

Hudební skupina St. Vitus Burglengenfeld, zaregistrovaný spolek

Hudební skupina „St. Vitus“ byla založena roku 1967 jako „Chlapecká skupina St. Vitus“. V roce 1984 byl název změněn na „Hudební skupina St. Vitus“. Těžiště leží v dobrém hudebním vzdělávání, především v oblasti koncertní dechové hudby. Hudební skupina St. Vitus se skládá z cca. 180-ti hudebníků, kteří jsou podle stupně vzdělání rozděleni do 5-ti skupin (koncertní orchestr, dorostenecký orchestr, vzdělávací skupiny, skupiny pro nejmenší).

K největším úspěchům skupiny patří vítězství v bavorském finále amatérských dechových orchestrů v roce 1988. Kromě toho zvítězila tato hudební skupina při každé účasti (1977-1994) v soutěži Středobavorských novin. Mnohá první místa (s vyznamenáním) v nejvyšších kategoriích klasifikačních soutěží doplňují bilanci výkonů tohoto orchestru. Koncertovali v Rakousku, Francii, Anglii, Izraeli, Itálii, Japonsku a USA.
Rendert Time: 0,194 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB