Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hofmusici - Ensemble für Barockmusik 
  • Soubor barokní hudby Hofmusici 
  •  
  • Zámek 65, (P. O. BOX 47) 
  • 381 01 Český Krumlov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Hofmusici - Ensemble für Barockmusik

Das Ensemble Hofmusici besteht aus jungen Musikern, die sich auf die historische Aufführungen von Barockmusik mit Verwendung von Originalinstrumenten (oder deren stilgetreuen Nachbauten) spezialisieren. Der deutsch-lateinische Name des Ensembles geht auf die damals übliche Bezeichnung der zahlreichen adeligen Hofkapellen in der ehemaligen Donau-Monarchie im Hochbarock zurück. Auf diese einheimische Tradition weist auch das Repertoire des Ensembles hin, das sich auf Werke österreichischer, italienischer sowie böhmischer Komponisten konzentriert, die am kaiserlichen Hof in Wien wirkten. Die Hofmusici widmen sich dabei vor allem der Aufführung bisher unbekannter Werke aus böhmischen und ausländischen Musikarchiven. Das Orchester entstand 1991 in Prag unter dem Namen Cappella Accademica und wurde bald eines der führenden Ensembles für Alte Musik in der Tschechischen Republik. Die Spezialisierung auf szenische Aufführungen barocker Opern in historisierenden Inszenierungen führte zu einer intensiven Zusammenarbeit mit der Stiftung des Schlossbarocktheaters Český Krumlov seit 1995. Die Hofmusici treten regelmässig in der Tschechischen Republik und im Ausland auf: Prager Frühling, Printemps des Arts in Nantes (Frankreich), Feste Musicali per San Rocco Venedig (Italien), Internationale Händel-Festspiele Göttingen, Baroque à Saint-Roch Liège (Belgien). Der Leiter des Ensembles ist der Cembalist Ondřej Macek. Besetzung: Ondrej Macek - Cembalo, Kapellmeister Jana Spacilova - Violine, Konzertmeister Martin Flasar - Violine Aneta Ricarova - Violine Sarka Stastna - Violine Lenka Brtnikova - Violine Veronika Manova - Violine Pierre Heneaux - Violine Tomas Svacina - Viola Zdenka Prochazkova - Viola Dalibor Pimek - Violoncello Vera Kousalikova - Violoncello Michal Reich - Violone Tereza Pavelkova - Oboe Marta Neumannova - Oboe Eva Novakova - Fagott Claire Meyer - Cembalo II

Soubor barokní hudby Hofmusici

Hofmusici jsou souborem mladých hudebníků specializovaných na interpretaci barokní hudby s použitím dobových nástrojů. Německo-latinský název souboru (doslova "Dvorní hudebníci") vychází z obvyklého označení šlechtických kapel na území bývalé habsburské monarchie v období vrcholného baroka. Na domácí tradice odkazuje také repertoár souboru, zaměřený vedle české hudby na díla rakouských a italských skladatelů, soustředěných v první polovině 18. století kolem císařského dvora ve Vídni. Hofmusici se soustavně věnují provádění neznámých skladeb z českých i zahraničních hudebních archivů v novodobých světových premiérách. Soubor vznikl v Praze v roce 1991 pod názvem Cappella Accademica a brzy se stal jedním z předních interpretů staré hudby v České Republice. Zaměření souboru na barokní operu v dobové inscenační praxi vedlo v roce 1995 k zahájení spolupráce s Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov. Hofmusici pravidelně vystupují na koncertech a festivalech doma i v zahraničí: Pražské jaro, Printemps des Arts v Nantes (Francie), Feste Musicali per San Rocco v Benátkách (Itálie), Internationale Händel-Festspiele Göttingen (Německo), Baroque à Saint-Roch Liège (Belgie). Vedoucím souboru je cembalista Ondřej Macek. Obsazení: Ondřej Macek - cembalo, umělecký vedoucí Jana Spáčilová - housle, koncertní mistr Martin Flašar - housle Pierre Heneaux - housle Šárka Šťastná - housle Aneta Řičařová - housle Lenka Brtníková - housle Veronika Manová - housle Tomáš Svačina - viola Zdeňka Procházková - viola Věra Kousalíková - violoncello Dalibor Pimek - violoncello Michal Reich - violone Tereza Pavelková - hoboj Marta Neumannová - hoboj Eva Nováková - fagot Claire Meyer - cembalo II.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,234 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB