Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Haydn-Musikfestival (immer im Monat September) 
  • Haydnovy hudební slavnosti 
  •  
  •  
  • 332 04 Nezvěstice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Haydn-Musikfestival (immer im Monat September)

Joseph Haydn, der älteste aus der Dreiergruppe der berühmten Wiener Klassiker, verbrachte einige Zeit auf dem Schloss in der westböhmischen Ortschaft Dolni Lukavice im Dienst des Grafen Morzina. Zu Ehren des weltberühmten Komponisten findet hier jedes Jahr im September ein Musikfestival statt. An dem Festival nehmen einheimische und ausländische Musiker teil. Sie spielen neben dem Cembalo und Blasinsturmenten auch Waldhörner, Harfe und Gambe vor. Die Konzerte haben als Schwerpunkt die Musik von Joseph Haydn, aber es ist auch Musik von Johann Sebastian Bach, Antonin Rejch und Wolfgang Amadeus Mozart zu hören. Im Programm ist regelmäßig Barock- und frühromantische Musik zu finden. Beim Haydn-Musikfestival gastieren jedes Jahr viele berühmte Künstler, Chöre und Orchester.

Haydnovy hudební slavnosti

Joseph Haydn, nejstarší z trojice slavných vídeňských klasiků, pobýval na zámku v západočeské obci Dolní Lukavice ve službách hraběte Morzina. Festival na skladatelovu počest se zde koná každý rok v září. Festivalu se účastní domácí i zahraniční hudebníci, kteří představí posluchačům vedle cembala a dechových nástrojů také lesní rohy, harfu či violu da gamba. Koncerty jsou zaměřeny na hudbu Josepha Haydna, ale zazní i hudba jeho současníků, například Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Rejcha a Wolfganga Amadea Mozarta. Zazní hudba barokní a raně romantická. Vystupuje zde mnoho významných umělců, sborů a orchestrů.
Rendert Time: 0,186 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB