Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gothic Teufel - europäische mittelalterliche Musik 
  • Gothic Teufel - evropská středověká hudba 
  •  
  • Víta Nejedlého 1338 
  • 356 01 Sokolov 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Gothic Teufel - europäische mittelalterliche Musik

Die Gruppe Gothic Teufel beschäftigt sich seit 1998 mit der freien Interpretation der mittelalterlichen europäischen Musik. Bei dem Spiel verwenden wir das Replikat den alten Instrumenten oder Instrumenten, die wir selbst mit ähnlichen Spieltechnik herstellen haben. In unserem Repertoar finden Sie multinationale Lieder und die Komposition, zum Beispiel: tschechische, franzözische, deutsche, spanische, italienische usw., singende in originalen Sprachen, einschliesslich in Latein. Überwiegend geht es um diese Lieder: profane, liebes oder saufe. Wir gehen aus überlieferte Tradition. Erreichbare musikalische Motive sind für Ihren Ausbildung und Erweiterung die Motivation zwischen deren die Urvoreltern bei diesen Musik in unseren Landschaft tanzen, feiern und schmauzen. Die Musik Gothic Teufel ist charakteristich durch die Sturmrhytmik, vollen Vokalsang und Ton von zeitmässigen Musikinstrumenten. Diese Musik soll im Zuschauer die Fröhlichkeit der gothischen Spelunke oder Militärliegen, gegen die Steifheit des gothischen Münster nachbilden. Die Grupe ausserdem Konzertauftritte macht mit dem unnachähmliche Atmospehere städtliche Mittelalter Feiern, Festessen, Banketten bunt. Der Auftritt kann man durch zeitmässigen oder orientalischen Tanz, Theater, Feuershow, Muster von Historienfechten, Amrbruste und Rüstung ergänzen.

Gothic Teufel - evropská středověká hudba

Skupina Gothic Teufel se zabývá od roku 1998 volnou interpretací hudby evropského středověku. Při hře používáme repliky starých nástrojů nebo nástroje vlastní výroby s obdobnou technikou hry. V našem repertoáru najdete mnohonárodní písně a skladby, např. české, francouzské, německé, španělské, italské apod. zpívané v původních jazycích včetně latiny. Převážně se jedná o písně světské, milostné nebo pijácké. Vycházíme z dochovaných tradic. Dostupné hudební motivy jsou pro nás inspirací a motivací pro jejich ztvárnění a rozšíření mezi ty, jejichž prapředkové za těchto tónů v našem kraji slavili, tančili a hodovali. Hudba Gothic Teufel je charakteristická údernou rytmikou, plným vokálním zpěvem a zvukem dobových hudebních nástrojů. Tato hudba má v divácích, a snad tomu také doopravdy je, evokovat bujarost gotické taverny či vojenského ležení, oproti strnulosti gotických chrámů. Skupina kromě koncertních vystoupení svým uměním a nenapodobitelnou atmosférou zpestřuje městské středověké slavnosti, hostiny, bankety apod. Vystoupení lze doplnit dobovým nebo orientálním tancem, divadlem, ohňovým show, ukázkami historického šermu, dobových zbraní a zbroje.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB