Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Grobmeier, Heinz ( Multiinstrumentalist ) 
  • Grobmeier, Heinz ( Multiinstrumentalista ) 
  •  
  • Jurastr. 18 
  • 93155 Hemau 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Grobmeier, Heinz ( Multiinstrumentalist )

Heinz Grobmeier ist (unter anderem) Multiinstrumentalist, Komponist, Klangforscher und Instrumentenerfinder. Auf dem Hörbuch 'Babba, sagt der Maxl, du musst mir eine Geschichte erzählen' ist er zu hören mit so "herkömmlichen" Instrumenten wie Saxophon, Klarinette, Akkordeon, Maultrommel, Kalimba, Okarina, Telefon, Handy und Stöpselpistole, aber auch mit Eigenbauten wie Fiatola, Bayerwald-Klavier, Schlappophon (Bild rechts) und Froschmacher (Bild unten). Heinz Grobmeier vertont praktisch alles, was vertont werden kann, nicht nur Hörbücher, sondern auch Stummfilme, Theaterstücke, Kunstausstellungen, literarische Lesungen, Fernseh- und Radiosendungen. Er ist mit verschiedenen Formationen auf Konzerten und Festivals im In- und Ausland zu hören – und natürlich auf zahlreichen CD-Produktionen. 1989 erhielt er das Neumüller-Stipendium der Stadt Regensburg und 2004 den E.ON-Kulturförderpreis.

Grobmeier, Heinz ( Multiinstrumentalista )

Heinz Grobmeier je (mimo jiné) multiinstrumentalista, skladatel, výzkumník v oblasti zvuku a vynálezce hudebních nástrojů. Ve zvukové knize 'Babba, sagt der Maxl, du musst mir eine Geschichte erzählen' (Babi, řekl Maxík, musíš mi vyprávět nějaký příběh) je ho možné slyšet s tak 'obvyklými' hudebními nástroji jako saxofon, klarinet, akordeon, ústní bubínek, kalimba, okarína, telefon, mobil a zátková pistole, ale také s vlastními vynálezy jako fiatola, bavorskolesní klavír, mlaskofon (obrázek napravo) a žabodělač (obrázek dole). Heinz Grobmeier zhudebňuje prakticky všechno, co může být zhudebněno, nejen zvukové knihy, ale také němé filmy, divadelní představení, umělecké výstavy, literární čtení, televizní a radiové vysílání. Můžete ho slyšet s různými formacemi na koncertech a festivalech doma i v zahraničí – a samozřejmě také na četných CD produkcích. V roce 1989 obdržel Neumüllerovo stipendium města Regensburg a v roce 2004 Cenu za přínos kultuře E.ON.
Rendert Time: 0,346 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB