Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gemischter Kammer-Sängerchor Vox Imperfecta 
  • Komorní smíšený pěvecký sbor Vox Imperfecta 
  •  
  • Částkova 1971/3 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Gemischter Kammer-Sängerchor Vox Imperfecta

Das Kinderensemble Vox Imperfekta wurde im Jahre 2006 in Plzeň gegründet. Es ist aus der ursprünglichen Studentenschule bei der Kirche Maria Himmelfahrt in der Franziskaner Strasse entstanden. Es orientiert sich überwiegend an der spirituellen Musik älterer Zeiten. Chormeister ist Pavel Dolanský. Das Ensemble arbeitet auch mit dem vokal-instrumentalem Ensemble Affabile zusammen.

Komorní smíšený pěvecký sbor Vox Imperfecta

Komorní smíšený pěvecký sbor Vox Imperfecta byl založen v roce 2006 v Plzni. Vznikl z původní studentské scholy při kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Zabývá se převážně duchovní hudbou starších období. Sbormistrem je Pavel Dolanský. Sbor též spolupracuje s vokálně instrumentálním souborem Ensemble affabile. 
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB