Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Geigenensemble der Kunstgrundschule Domažlice 
  • Houslový soubor při ZUŠ Domažlice 
  •  
  • Boženy Němcové 119 
  • 344 01 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Geigenensemble der Kunstgrundschule Domažlice

Die Gründung des Geigenensembles der Kunstgrundschule Taus / Domažlice ist eng mit dem Lehrer Jiří Anton verbunden. Dieser kam 1957 an die Schule und bereits im Jahr 1968 hatte das Geigenensemble seine Premiere. Beim ersten Auftritt spielten neun Mitglieder. Seitdem tritt das Ensemble regelmäßig bei Schulaufführungen, Weihnachts- und Frühlingskonzerten und bei vielen anderen Gelegenheitet auf. Im Repertoire des Ensembles sind vor allem Stücke aus Opern und Operetten. Alle Kompositionen werden von Herrn Anton selbst bearbeitet. Das Geigenensemble nimmt regelmäßig und erfolgreich an verschiedenen Wettbewerben teil. So erreichte es 2000 den 1. Platz in der regionalen Runde in Karlsbad sowie 2003 den 1. Platz in der regionalen Runde in Pilsen.

Houslový soubor při ZUŠ Domažlice

Založení houslového souboru při ZUŠ Domažlice je úzce spjato s osobou pana učitele Jiřího Antona. Ten přišel na zdejší školu v roce 1967 a již v roce 1968 měl houslový soubor svoji premiéru. Na prvním vystoupení hrálo devět členů. Od té doby soubor pravidelně vystupuje na třídních besídkách, vánočních a jarních koncertech a při mnoha dalších příležitostech. Repertoár souboru tvoří především směsi z oper a operet, veškeré úpravy tvoří pan Anton sám. Houslový soubor se pravidelně a úspěšně zúčastňuje soutěží, o čemž svědčí např. 1. místo v oblastním kole v Karlových Varech v roce 2000 nebo taktéž první místo v oblastním kole v Plzni v roce 2003.
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB