Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gemischter Chor Cantate 
  • Smíšený pěvecký sbor Cantate 
  •  
  • Žlutická 44 
  • 323 29 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Gemischter Chor Cantate

Der gemischte Chor Cantate wurde im Jahre 1985 gegründet. Der Chor begann als gemischer Chor des Arbeitervereins in Rokycany. Sein erster Chorleiter war Jiří Langmajer. Ende der achziger Jahre nahmen an den Proben ca. 30 Sänger teil, im Jahr 2005 waren 50 Sänger und Sängerinnen registriert. Im Jahre 1994 wurde PaeDr. Jiří Frolík vom Lehrstuhl der Musikkultur an der Westböhmischen Universität neuer Chorleiter.

Konzerte von Cantate gehören inzwischen zum untrennbaren Bestandteil des Kulturgeschehens in der Region Rokycany. Vom Jahr 1994 bis 2005 haben die Sänger und Sängerinnen ca. 150 Kompositionen eingeübt. Das Repertoire bilden a capella Kompositionen, von der ältesten Epoche bis zu Werken zeitgenössischer Komponisten. Im Repertoire stehen geistliche sowie weltliche Musik, arrangierte Volkslieder und auch Spirituals, Gospels und Kanons.

Smíšený pěvecký sbor Cantate

Smíšený sbor Cantate byl založen v roce 1985. Soubor začínal jako Smíšený pěvecký sbor Sdruženého klubu pracujících v Rokycanech. Jeho prvním sbormistrem byl Jiří Langmajer. Koncem osmdesátých let již na zkoušky docházela třicítka zpěváků, dnes je jich registrováno padesát. V roce 1994 se jeho novým vedoucím stal PaedDr. Jiří Frolík z katedry hudební kultury ZČU.

Koncerty Cantate se staly nedílnou součástí kulturního dění rokycankého regionu. Od roku 1994 do dneška zpěváci nastudovali na 150 skladeb. Repertoár tvoří skladby a capella, od nejstaršího období po díla současných autorů. Repertoár tvoří skladby duchovní, světské, úpravy lidových písní, ale i spirituály, gospely a kánony.
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB