Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Frauenchor Regina 
  • Ženský pěvecký sbor Regina 
  •  
  • Vodňany 
  • 389 01 Vodňany 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Frauenchor Regina

Der Frauenchor "Regina" entstand Anfang 2008 aufgrund der Initiative der Chorleiterin, Frau Romana Chytilová. In Vodňany haben die Kinderchöre eine langjährige Tradition, aber einen Gesangkörper der Erwachsenen zu gründen, bedeutete einen Schritt ins Unbekannte. Es hat sich jedoch gezeigt, dass es ein höchst glücklicher Schritt war und dass es unter den Damen in Vodňany viele gute und begeisterte Sängerinnen gibt. Während der ersten zwei Jahre hat sich ihre Anzahl auf ungefähr fünfunddreißig eingespielt. Schon während des ersten Jahres der Chor-Existenz haben sich die "Reginas" (wie sie sich nach einer von den ersten einstudierten Kompositionen - Salve Regina zu nennen begannen) der Öffentlichkeit auf zwei Konzerten und mehreren kleineren Auftritten vorgestellt. Im Jahr 2009 ist "Regina" insgesamt sechsmal aufgetreten.
 
Das Repertoire des Chors wird stets erweitert, und das nicht nur in der Anzahl von Kompositionen, sondern auch genremäßig - von böhmischen Volksliedern über die Musik der alten Meister bis zum amerikanischen Musical.

Ženský pěvecký sbor Regina

Ženský pěvecký sbor "Regina" vznikl začátkem roku 2008 z iniciativy sbormistryně, paní Romany Chytilové. Ve Vodňanech mají dlouholetou tradici pěvecké sbory dětské, ale založit pěvecké těleso dospělých byl tak trochu krok do neznáma. Ukázalo se však, že to byl krok nanejvýš šťastný a že mezi vodňanskými dámami  je mnoho dobrých a nadšených zpěvaček. Během prvních dvou let se jejich počet ustálil zhruba na pětatřiceti. Už v průběhu prvního roku existence sboru se "Reginy" (jak si začaly říkat podle jedné z prvních nazkoušených skladeb – Salve Regina) představily veřejnosti na dvou koncertech a několika drobnějších vystoupeních. V roce 2009 "Reginy" vystoupily celkem šestkrát.

Repertoár sboru se neustále rozšiřuje, a to nejen počtem skladeb, ale i žánrově – od českých lidových písniček přes hudbu starých mistrů až po americký muzikál.
Rendert Time: 0,164 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB