Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Lawaschkiri, Folk-Band 
  • Folková skupina Lawaschkiri 
  •  
  • Marschallstr. 8 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Lawaschkiri, Folk-Band

Die Folk- Formation Lawaschkiri ist in Regensburg und weit darüber hinaus längst eine bekannte Größe. Frische Arrangements alter Folkmusik, eine lockere Präsentation sowie die traditionelle akustische Instrumentierung bescheren dem Publikum einen abwechslungsreichen, vergnüglichen Abend. Im vielfältigen Repertoire befinden sich Liebes-, Trink- und andere Lieder aus allen Ecken Europas. Das ist Power-Folk vom Feinsten! Regensburg inspiriert durch seine Lage im Zentrum Europas, an der Grenze zu Osteuropa und als Stadt an der Donau stets aufs Neue, die Gefilde europäischer Musiktradition zu durchforsten. Neben den Klängen aus Schweden oder Spanien, Frankreich oder Polen sowie vielen anderen Ländern finden sich Eigenkompositionen von getragen bis schwungvoll. Kreistänze aus verschiedenen Kulturen, zu denen das Publikum angeleitet wird, bereichern das Programm von Zeit zu Zeit. Lawaschkiri heißt übrigens die lachende Kuh, man muss es nur laut aussprechen und französisch können. Lawaschkiri sind fünf, sechs oder sieben MusikerInnen aus Regensburg, die der Folkmusik neuen Schwung geben: Reimund Bauer (Gitarre, Gesang), Frieda Fischer (Kontrabass, Gesang), Bernadette Halas (Geige, Gesang), Florian Peters (Akkordeon, Gitarre, Gesang), Sonja Sanktjohanser (Flöte, Gesang). So dann und wann wird unsere Musik bereichert von: Manuel Haas (Sopransaxofon), Sebastian Voigts (Melodika, Claviola). Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Folková skupina Lawaschkiri

Folková skupina Lawaschkiri je v Řeznu a v širokém okolí již dlouho známou veličinou. Nové pojetí staré folkové hudby, ležérní představení i tradiční vybavení akustickými přístroji nadělují publiku zábavný večer plný změn. V rozmanitém repertoáru se nachází milostné, pijácké a jiné písně ze všech koutů Evropy. To je nejušlechtilejší síla folkové hudby! Řezno inspiruje prostřednictvím své polohy v srdci Evropy na hranici s Východní Evropou a jako město na Dunaji k tomu, abychom stále novým zůsobem zkoumali neprozkoumané pláně evropské hudební tradice. Kromě zvuků ze Švédska nebo Španělska, Francie nebo Polska, jakož i z mnoha jiných zemí, se najdou vlastní kompozice od těch dobře známých až po nové a strhující. Z času na čas obohacují program tance v kruhu z rozdílných kultur, ke kterým je publikum vedeno. Lawaschkiri ostatně znamená smějící se kráva, je nutné to pouze vyslovit nahlas a umět francouzsky. Lawaschkiri představuje pět, šest nebo sedm hudebnic z Řezna, které dávají folkové hudbě nový rozmach: Reimund Bauer (kytara, zpěv), Frieda Fischer (kontrabas, zpěv), Bernadette Halas (housle, zpěv), Florian Peters (akordeon,kytara, zpěv), Sonja Sanktjohanser (flétna, zpěv). Občas naši hudbu obohatí: Manuel Haas (sopránsaxofon), Sebastian Voigts (melodika, claviola). Další informace naleznete na domovské stránce!
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB