Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Foscarina - Barockmusik 
  • Foscarina - barokní hudba 
  •  
  • Kopeckého sady 10 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Foscarina - Barockmusik

Das Ensemble wurde 2003 gegründet, er wirkte am Konservatorium in Pilsen. Die Leiterin war Frau Prof. Julie Sukupová-Brané. Im Mittelpunkt steht die Interpretation der Barockmusik. Zur Zeit studieren die Mitglieder Barockmusik im Ausland, oder Sie vertiefen anders ihre Musikausbildung. Die Ensemblemitglieder: Barbora Novotna – Gesang, Veronika Manova – Geige, Jakub Kydlicek – Flöte, Matgosia Oczko - Violoncello, Jan Doležel – Orgel, Cembalo.

Foscarina - barokní hudba

Soubor byl založen v roce 2003 a působil na plzeňské konzervatoři pod vedením prof. Julie Sukupové-Brané. Zabývá se historicky poučenou interpretací barokní hudby. V současné době jeho členové studují barokní hudbu v zahraničí, nebo jinak prohlubují své hudební vzdělání. Složení souboru: Barbora Novotná – zpěv, Veronika Manová – housle, Jakub Kydlíček – flétny, Matgosia Oczko - violoncello, Jan Doležel – varhany, cembalo.
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB