Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Volksmusik- und Volkstanzensemble JISKRA 
  • Folklorní soubor písní a tanců JISKRA 
  •  
  • Suvorovova 16 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Volksmusik- und Volkstanzensemble JISKRA

Das Lied- und Tanzensemble JISKRA wurde schon 1958 in Pilsen gegründet. Zur Zeit hat das Ensemble mit 40 Mitgliedern drei Schwerpunkte: Tanz, Gesang und Musik. Seit Beginn widmet es sich der Verbreitung und Interpretation der Folklore des südwestlichen Böhmens, vor allem aus der Pilsener Region, aus dem Chodenland und der Umgebung von Žinkovy. Im Repertoire des Ensembles stehen Volkslieder und -tänze der einzelnen Gebiete, die auch in der jeweiligen Tracht aufgeführt werden.

Die Musik geht von der ursprünglichen Dudelsack- und Streichermusik aus, die Choreographie der Tänze basiert auf ursprünglichen Volkssitten und -tänzen, sie ist nur ein wenig stilisiert. Das Ensemble führt in seinen Programmen auch Rund- und Figuraltänze vor, die einige traditionelle Handwerke darstellen (Tanz der Ziegler, der Schuster, der Schenkwirte, ...). 

Folklorní soubor písní a tanců JISKRA

Soubor písní a tanců JISKRA vznikl v roce 1958 v Plzni. V současné době je tvořen 3 složkami- taneční, pěveckou a hudební, celkem 40 členy. Od počátku svého působení se věnuje zpracování a interpretaci folkloru jihozápadních Čech, především rozsáhlých národopisných oblastí Plzeňsko, Chodsko a Žinkovsko. V repertoáru souboru se nachází lidové písně a tance jednotlivých národopisných oblastí prezentované v několika typech krojů.

Muzika vychází z původní dudácké a štrajchové muziky, choreografie tanců je postavena na základech původních lidových zvyků a tanců, mírně stylizovaná. Soubor do svých programů zařazuje tance kolové, figurální i tance, které humornou formou znázorňují některá tradiční řemesla (tanec cihlářů, ševců, šenkýřů, ...). 
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB