Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Foklore - Chor Prácheňáček Strakonice 
  • Folklórní soubor Prácheňáček Strakonice 
  •  
  • Velké náměstí 1 
  • 386 01 Strakonice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Foklore - Chor Prácheňáček Strakonice

Der Folklorechor Prácheňáček wurde 1981 gegründet. Es handelt sich um einen Kinderchor, der zur Vorbereitung des Nachwuchs auf den Prácheňský Chor (Volkslieder und Tänze) gedacht ist. Im Jahre 1997 veränderte sich der Chor in eine Bürgervereinigung. Das Stadtkulturhaus und die Stadt Strakonice kümmern sich um Räume für die Arbeit und finanzielle Unterstützung des Chors. Der Klubraum im Kulturhaus, die sog. Prácheňská jizba (Stube) dient als Übungsraum für die Tänze. Hier treffen sich die Kinder jeden Dienstag.

Den Chor besuchen Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren. Die Kinder werden in zwei Gesang- und Tanzgruppen gegliedert. Prácheňáček ist Mitglied des Folkloreverbands der Tschechischen Republik und des Südböhmischen Folkloreverbands. Der Chor begleitet die Band "Švandova dudácká muzika". Seit es den Chor gibt, repräsentierte er die Stadt Strakonice im Ausland und bei tschechischen Folklorefestivals, Shows, aber auch bei verschiedenen Festen oder Jubileumsfeiern. Das Repertoire schöpft aus dem Reichtum der Lieder, Tänze, Spiele und Volksbräuche aus Südböhmens und Südwestböhmens – vor allem aus dem Gebiet von Prácheňsko.

Folklórní soubor Prácheňáček Strakonice

Folklórní soubor Prácheňáček vznikl v roce 1981. Jedná se o dětský folklórní soubor, který slouží jako příprava dorostu pro Prácheňský soubor písní a tanců. V roce 1997 se soubor stal občanským sdružením. O prostory k činnosti a finanční podporu souboru se starají Městské kulturní středisko a město Strakonice. Pro nácvik tanců slouží klubovna v Domě kultury (tzv. Prácheňská jizba), kde se děti scházejí každé úterý.

Soubor navštěvují děti ve věku od 6 do 18 let, které jsou rozděleny do dvou tanečních složek. Prácheňáček je členem folklorního sdružení ČR a Jihočeského folklorního sdružení. Soubor doprovází "Švandova dudácká muzika". Za dobu své existence soubor mnohokrát reprezentoval město Strakonice na zahraničních i domácích folklorních festivalech, přehlídkách, ale i na různých oslavách či výročích. Repertoár souboru čerpá z bohatství písní, tanců, her i lidových zvyků z oblasti jižních a jihozápadních Čech – především z oblasti Prácheňska.
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB