Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • FIJO - Internationales Jugendblasorchesterfestival 
  • FIJO - Mezinárodní festival dechových orchestrů mladých 
  •  
  • Za Mostní branou 5 
  • 350 02 Cheb 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

FIJO - Internationales Jugendblasorchesterfestival

Das Festival FIJO Eger ist eine wettbewerbsfreie Aufführung junger Blasorchester mit einem Begleitprogramm von Tanzgruppen. Seit 1970 ist der Veranstalter des Internationalen Jugendblasorchesterfestivals FIJO die Stadt Eger. Bei der Gründung des Festivals stand ein großer Musikenthusiast, Dirigent und Gründer des Jugendblasorchesters Eger, Herr Václav Kučera Pate. Während seines Bestehends zählte es zu den renommierten Jugendfestspielen der westlichsten Region der Tschechischen Republik. Die Festspiele werden Anfang Juli im Zentrum von Eger veranstaltet.

Die Stadt Eger wurde seit 1970 alle zwei Jahre zum Treffpunkt junger Tonkünstler. Die Orchester junger Musiker präsentieren bei öffentlichen Konzerten ihre musikalische Reife. Als Belohnung ernten sie einen herzlichen, stürmischen Applaus der Zuschauer und Zuhörer. Das Programm dieses Festivals hat neben seinen festen Regeln auch solche, die sich ändern, um die etablierte Tradition zu beleben – Auftritte von BigBand-Orchestern, Kirchenmusik-Konzerte im gotischen St.-Nikolaus Dom, große Discoparties für die Teilnehmer. Zu den traditionellen Elementen des Programms zählen der feierliche Antritt am Freitag aller Teilnehmer, bei dem sich jedes Orchester mit der Hymne seines Landes vorstellt und das feierliche Defilee vor der Haupttribüne auf dem Stadtplatz.

Der Festzug durch die Stadt aller Teilnehmer, der am Stadtplatz endet, wo die Orchester mit ihren Majoretten kurze Marschshows vorstellen, wurde zur beliebten Schau der Festivalbesucher. Höhepunkt des Festivals ist die abendliche Musicshow der Orchester und Majorettengruppen und die Abschluss-Zeremonie mit einem Feuerwerk am Sportplatz. Zu diesen Hauptaktionen gibt es ein weiteres Programm und weitere Auftritte beteiligter Orchester auf den Konzertpodien, nicht nur in Eger.

Die Orchester haben die Möglichkeit, auch in nahe gelegenen Kurorten (Karlsbad, Marienbad, Franzensbad) während des Festivals aufzutreten. Seit 1990 wirken ausgesuchte Orchester während des Festivals auch in deutschen Grenzstädten (Waldsassen, Marktredwitz, Wunsiedel). Neben musikalischen und gesellschaftlichen Erlebnissen während des Festivals können sich die Teilnehmer und Besucher mit der reichen Geschichte der Stadt Eger bekannt machen und die schöne Szene der Region kennen lernen.

FIJO - Mezinárodní festival dechových orchestrů mladých

Festival FIJO Cheb je nesoutěžní přehlídkou mladých dechových orchestrů s doprovodnými programy tanečních skupin. Od roku 1970 je pořadatelem Mezinárodního festivalu dechových orchestrů mladých FIJO, město Cheb. U zrodu festivalu stál velký hudební nadšenec, dirigent a zakladatel dechového orchestru mladých v Chebu, pan Václav Kučera. Za dobu své existence se stal vyhledávaným festivalem v nejzápadnější části České republiky. Festival se koná počátkem července v centru Chebu.

Město Cheb se stalo od roku 1970 každé dva roky místem setkávání mladých hudebních těles. Orchestry mladých hudebníků při veřejných koncertech prezentují svoji hudební vyspělost. Odměnou je jim vřelý vřelý potlesk diváků a posluchačů. Náplň a program tohoto přehlídkového festivalu má vedle svých ustálených pravidel i prvky, které se mění, aby přinesly do zavedené tradice oživení - vystoupení big bandových orchestrů, koncert chrámové hudby v gotickém chrámu sv. Mikuláše, velká disko párty pro účastníky. K tradičním prvkům programu patří páteční slavnostní nástup všech účastníků, na kterém se představí každý orchestr zahráním hymny své země a slavnostním defilé před hlavním podiem na náměstí.

Sobotní průvod městem všech zúčastněných, který končí na náměstí, kde orchestry se svými mažoretkami předvádí krátké pochodové show, se stal oblíbenou podívanou návštěvníků festivalu. Vyvrcholením festivalu je večerní Music show orchestrů a mažoretkových skupin a záverečný ceremoniál s ohňostrojem na sportovním stadionu. Mezi těmito hlavními událostmi se odvíjejí další programy a další vystoupení zúčastněných orchestrů na koncertních pódiích nejen v Chebu.

Orchestry mají možnost vystoupit v době festivalu i v přilehlých lázních (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně). Od roku 1990 vybrané orchestry účinkují během festivalu i v německých příhraničních městech (Waldssasen, Marktredwitz, Wunsiedel). Vedle hudebního i společenského zážitku během festivalu se účastníci i návštěvníci mají možnost seznámit s bohatou historií města Chebu a poznat krásnou scenérii regionu.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,199 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB