Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Fest Goldener Salzsteig - Renaissancefest der Stadt Prachatice 
  • Slavnosti Zlaté solné stezky - renesanční slavnosti města Prachatice 
  •  
  • Velké náměstí 2 
  • 383 01 Prachatice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Fest Goldener Salzsteig - Renaissancefest der Stadt Prachatice

Das Fest Goldener Salzsteig erinnert jedes Jahr in der letzten Juniwoche an die Geschichte und Blütezeit der Stadt Prachatice im 14. - 16. Jahrhundert. An den damaligen Ruhm der Stadt erinnern die Muster von zeitgemäßen Handwerken, kultur-historische Programme, Märkte und Züge in historischen Kostümen. Der Hauptorganisator der Veranstaltungen ist der Kultur- und Informationsdienst der Stadt Prachatice, wobei den historischen Programmteil die Agentur Kultur-Kontakt aus Budweis verantwortet.

Es ist eine Veranstaltung der ganzen Stadt, die schon ihren festen Platz im kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt Prachatice gefunden hat. In der Gegenwart hat die Veranstaltung bereits internationalen Ruf. Für die Besucher ist ein reiches Programm im Renaissancestil vorbereitet, Tänze und andere Attraktionen finden in der ganzen Stadt statt. Das Hauptpodium steht auf dem Großplatz. Aus dem Fest und damit auch aus unserer Stadt ist es gelungen, einen Platz für das Treffen von Stadtvertretern und Kulturvereinen zu machen, und das nicht nur aus unserer Region, der Tschechischen Republik, sondern auch aus den Städten, die am Goldenen Steig liegen, sowie aus anderen Partnerstädten aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Slowakei, Italien und Weißrussland.

Slavnosti Zlaté solné stezky - renesanční slavnosti města Prachatice

Slavnosti Zlaté solné stezky připomínají každoročně v posledním týdnu června historii a rozkvět města Prachatic ve 14. - 16. století. Tehdejší sláva města je přiblížena prostřednictvím ukázek dobových řemesel, kulturně-historickými programy, trhy a průvody v historických kostýmech. Hlavním organizátorem akce jsou Kulturní a informační služby města Prachatice, přičemž historickou část programu zajišťuje agentura Kultur-Kontakt z Českých Budějovic.

Jedná se celoměstskou akci, která již našla své pevné místo v kulturně-společenském životě města Prachatice. V současné době má již akce mezinárodní charakter. Pro návštěvníky je připraven bohatý program v duchu renesance, tance i zábavy, který probíhá po celém městě. Hlavní pódium je umístěno na Velkém náměstí. Ze slavností, a tím i z našeho města se podařilo vytvořit místo pro setkávání zástupců měst a kulturních spolků nejen z našeho regionu, České republiky, měst ležících na Zlaté stezce, ale i z ostatních partnerských měst z Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Itálie, Litvy a Běloruska.

Rendert Time: 0,145 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB