Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Festival "Viva La Musica" für Chöre mit geistlicher Renaissance und Barockmusik 
  • Festival "Viva La Musica" 
  •  
  • Hradební 53 
  • 364 52 Žlutice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Festival "Viva La Musica" für Chöre mit geistlicher Renaissance und Barockmusik

Das Festival Viva La Musica ist ein eintägiges Treffen für Kammerchöre. Das Festival findet im September statt. Veranstalter ist der Kammerchor Rosa Coeli. Die Aufführungen sind in St.Peter-und-Paul-Kirche in Žlutice. Thema des Festivals: kulturelle Zusammenarbeit und gegenseitige Inspiration bei der Interpretierung der Musik aus dem 15.-18. Jahrhundert. Festivalrepertoire: Vokalmusik aus der Zeit der 15.-18. Jahrhunderts (mindestens 75 % der Kompositionen sollten aus dieser Epoche stammen); das weitere Repertoire muss dem kirchlichen Ambiente angepasst sein. Die Auftritte einzelner Chöre dauern 25-30 Minuten. Festivalorganisation: Die Chöre bekommen bis Ende März eine Einladung mit Anmeldung - die müssen sie dann gemeinsam mit weiteren Daten und der Liste der Kompositionen für den Auftritt im Laufe der Monate Mai und Juni an den Veranstalter senden. Für die Verpflegung ist an Ort und Stelle gesorgt, die Teilnehmer bezahlen dafür jedoch selbst, ebenfalls für die Anfahrt. Die Vorbereitung der Chöre und das Einsingen sind im Gebäude der Kunstgrundschule möglich. Den Abschluss des Festivals bildet immer ein gemeinsames Singen aller Teilnehmer (die Komposition oder das Lied wird vorher bekannt gegeben).

Festival "Viva La Musica"

Festival Viva La Musica je jednodenní přehlídkou nesoutěžního typu určená komorním sborům. Festival se koná v září a jeho pořadatelem je komorní soubor Rosa Coeli. Místem konání festivalu je kostel svatého Petra a Pavla ve Žluticích. Téma festivalu: kulturní spolupráce a vzájemná inspirace při interpretaci hudby 15.-18. století. Festivalový repertoár: Vokální hudba z období 15.-18. stol. (alespoň 75 % skladeb by mělo spadat do zmíněného období); další repertoár je nutno přizpůsobit církevnímu prostředí. Vystoupení jednotlivých sborů trvají 25-30 min. Organizace festivalu: Sbory obdrží do konce března pozvánku s přihláškou, tu spolu s dalšími údaji a seznamem skladeb pro vystoupení zasílají během května a června pořadateli. Stravování bývá zajištěno v místě, účastníci si je hradí sami, taktéž dopravu. Příprava sborů, rozezpívání je umožněno v budově ZUŠ. Závěr přehlídky vždy patří společnému zpěvu všech účastníků (skladba či píseň je předem určená ).
Rendert Time: 0,518 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB