Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Europäisches Festival der geistlichen Musik Böhmerwald - Bayerischer Wald 
  • Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 
  •  
  • Klatovy 370 / 2 
  • 339 01 Klatovy 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Europäisches Festival der geistlichen Musik Böhmerwald - Bayerischer Wald

Das Europäische Festival der geistlichen Musik Šumava-Bayerischer Waldist ein Treffen von Chören, Instrumentalensembles und Freunden des Chorgesangs, die nicht nur aus der Tschechischen Republik und aus Deutschland, sondern auch aus anderen europäischen Ländern kommen. Das Festival wurde 1997 von Laetitia, dem Verein für Vokal- und Kammermusik, gegründet. Seit 2008 liegt die Organisation des Festivals beim Kollegium für geistliche Musik Klatovy in Zusammenarbeit mit der Vereinigung tschechischer Chöre (Unie českých pěveckých sborů). Hauptziel des Festivals ist das Bestreben, sowohl das mitteleuropäische Kulturerbe zu retten, das auf den christlichen Fundamenten beruht, als auch die einzelnen Kirchengebäude der tschechisch-bayerischen Grenzenregion mit dem über die Grenzen reichenden Treffen der europäischen Nationen zu beleben und zu deren gemeinsamen Dialog nicht nur im Bereich der geistlichen Musik beizutragen. Damit will man auch die kulturelle Atraktivität dieser mitteleuropäischen Region stärken.

Dieses nichtkommerzielle Festival findet alljährlich im Mai und Juni vorwiegend in der Region Šumava-Bayerischer Wald – auf beiden Seiten der Grenze – statt. Die Reihe der Festivalorte wurde in den letzten Jahren neben der ursprünglichen (Pilsner) Region auch in die Region um Karlsbad und nach Prag ausgedehnt. Sowohl die Pilsner als auch die Karlsbader Region stellen für die Realisierung dieses internationalen Projekts europäischer Bedeutung, an dem Sänger und Musiker aus der Tschechischen Republik, aus Deutschland, Österreich, Polen, Ungarn und anderen europäischen Landern mitwirken, eine höchst geignete Lokalität dar.

Das musikalische Programm des Festivals umfasst sowohl tschechische als auch europäischen geistliche Kompositionen und in den Festivalskonzerten sind nicht nur rein liturgische Werke, sondern auch mehr für konzertante Aufführungen angepasste Kompositionen zu hören. Den Höhepunkt des Festivals bildet ein gemeinsames Konzert, an dem die Festivalchöre unter Mitwirkung eines professionellen Orchesters eine oder mehrere Kompositionen gemeinsam aufführen. Es wirken dabei ca. 150 Sänger und Musiker mit. Die Konzerte finden gewöhnlich in folgenden Städten statt: Klatovy, Bodenmais, Zwiesel und Umgebung, Plzeň, Praha.

Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald je nesoutěžním setkáním pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu převážně z České republiky a Německa, ale i dalších evropských zemí, založený roku 1997 Spolkem pro vokální a komorní hudbu Laetitia. Od roku 2008 organizaci festivalu zastřešuje Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů. Hlavním cílem festivalu je snaha o záchranu středoevropského kulturního dědictví, spočívajícího na křesťanských základech, a oživením jednotlivých kostelů českobavorského pohraničí přispívat k přeshraničnímu setkávání evropských národů a jejich vzájemnému dialogu nejen v oblasti duchovní hudby, ale také ke zvýšení kulturní atraktivity tohoto středoevropského regionu.

Tento nekomerční festival se koná každoročně v měsíci květnu především v lokalitách regionu Šumava - Bayerischer Wald, na české i německé straně hranice. Místa jeho konání v České republice se v posledních letech rozšířila i mimo region původní (Plzeňský kraj) na území kraje Karlovarského a Prahy. Oba uvedené české příhraniční kraje jsou pro projekt tohoto mezinárodního evropského festivalu, na němž se setkávají hudebníci z České republiky, Německa, Rakouska, Polska, Maďarska a jiných evropských zemí, obzvláště vhodnou lokalitou.

Hudební náplň festivalu tvoří české i evropské duchovní skladby od gregoriánského chorálu po současnost, od skladeb čistě liturgického charakteru až po díla určená spíše pro koncertní provedení. Vyvrcholením akce je pak společný koncert zúčastněných souborů, při němž zazní jedna nebo více společně nacvičených skladeb v provedení spojených festivalových sborů za doprovodu profesionálního orchestru. Při tomto společném vystoupení účinkuje najednou kolem 150 hudebníků. Koncerty se obvykle konají v těchto městech: Klatovy, Bodenmais, Zwiesel a okolí, Plzeň, Praha.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,186 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,31 MB