Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Čerchovan 
  • Pěvecký sbor Čerchovan 
  •  
  • Máchova 131 
  • 344 01 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Čerchovan

Der Sängerchor Čerchovan ist in Domažlice seit seiner Gründung 1901 ununterbrochen tätig. Zurzeit setzt er aus ungefähr 60 Laiensängern zusammen. Seit 1997 steht an der Spitze Chorleiter Marek Vorlíček. Der Chor hat sich vor allem der geistlichen Musik verschrieben, aber zum Repertoire gehören auch Opern, stilisierte mittelalterliche Musik, Spirituals und auch Chorarrangements böhmischer Volkslieder.

Bei der Aufführung von vokalisch-instrumentalen Werken arbeitet der Chor mit verschiedenen Orchestern und professionellen Solisten zusammen. 2002 arbeitete er mit der Pilsner Philharmonie zusammen. Der Chor Čerchovan wird regelmäßig eingeladen, in Deutschland aufzutreten, er gab auch schon in Frankreich und Holland mehrere Konzerte. 2001 nahm der Chor eine CD mit den Liedern Stabat Mater von Jakub Jan Ryba und das Requiem in C-moll von Georg Lickel als Weltpremiere auf.

Pěvecký sbor Čerchovan

Pěvecký sbor Čerchovan působí v Domažlicích nepřetržitě od svého založení v roce 1901. V současné době ho tvoří přibližně 60 amatérských zpěváků a od roku 1997 stojí v jeho čele sbormistr Marek Vorlíček. Sbor se zabývá především duchovní hudbou, ale nevyhýbá se ani opeře, stylizované středověké hudbě či spirituálu. Součástí repertoáru jsou samozřejmě i sborové úpravy českých lidových písní.

Při uvádění vokálně-instrumentálních děl sbor spolupracuje s různými orchestry a profesionálními sólisty. V roce 2002 sbor účinkoval také s Plzeňskou filharmonií. Čerchovan je pravidelně zván k vystoupením ve Spolkové republice Německo, koncertoval též několikrát ve Francii a Holandsku. V roce 2001 sbor natočil CD se skladbami Stabat Mater Jakuba Jana Ryby a Requiem c-moll Georga Lickla. Obě skladby byly nahrány ve světových premiérách.
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB