Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kinderchor Kvítek (Blümchen) aus Dačice 
  • Dačický dětský sbor Kvítek 
  •  
  • Antonínská 93/II 
  • 380 01 Dačice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kinderchor Kvítek (Blümchen) aus Dačice

Kinderchor aus Dačice singt seit 1997 an der Kunstorientierten Grundschule. Chorleiter Vítězslav Hergesel gründete den Chor. Zwei Jahre später erweckte der Chor bei einem regionalen Wettbewerb erste Aufmerksamkeit. Seit 2000 wird der Chor regelmäßig für eine nationale Schau ausgewählt, wo immer wieder zu den Gewinnern gehört. Zur Zeit arbeiten mehr als 100 Kinder in drei Chorabteilungen. Der Vorbereitungschor „Pramínek“ (Quellchen) organisiert Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren. Hier lernen die Kinder die Gründe der Sing- und Atmentechnik. Der Vorbereitungschor "Červánek" (Himmelsröte) entwickelt die Singkunst der Kinder von 8 bis 11 Jahren. Die Kinder schaffen perfekt das einstimmige Singen und daneben noch zweistimmige und dreistimmige Lieder, Bearbeitungen der Volkslieder und Kompositionen der zeitgenössischen Autoren. Der Chor Kvítek (Blümchen) stellt die Auswahl der besten Stimmen aus dem Vorbeireitungschor Červánek dar. Seine Mitglieder sind Kinder im Alter von 11 bis 18 Jahren. Das Chorrepertoire ist breit, es umfasst Kompositionen von ältesten Zeiten bis in die Gegenwart, Kirchenmusik der Renaissance und auch Kompositionen der zeitgenössischen Autoren, anspruchsvolle Bearbeitungen der Volkslieder und moderne Pop-Musik. Viele der Kinder können neben dem Singen auch verschiedene Musikinstrumente spielen. Eine wichtige Chorberufung stellt auch die Konzerttätigkeit dar. Die Austauschaufenthalte mit den Partnerchören helfen bei der künstlerischen Karriere.

Dačický dětský sbor Kvítek

Dačický dětský sbor působí při Základní umělecké škole v Dačicích od roku 1997. Založil jej sbormistr Vítězslav Hergesel. O dva roky později na sebe upozornil na regionální soutěži a od roku 2000 je pravidelně vybírán na národní přehlídky, kde získává ocenění odborné poroty. V současné době pracuje ve třech odděleních sboru více jak 100 dětí. Přípravný sbor "Pramínek" sdružuje děti ve věku od 5 do 7 let, které se učí základům pěvecké techniky a správného dýchání. Přípravný sbor "Červánek" rozvíjí pěvecké dovednosti dětí od 8 do 11 let. Vedle dokonalého zvládnutí jednohlasu zpívají dvojhlasé i trojhlasé písně, úpravy lidových písní a skladby současných autorů. Sbor Kvítek je výběrem nejlepších hlasů z Červánku. Jeho členy jsou děti ve věku od 11 do 18 let. Repertoár sboru je široký, zahrnuje skladby od nejstarších dob až po současnost, duchovní hudbu renesance i současných autorů, náročnější úpravy lidových písní i moderní populární hudbu. Mnoho dětí je schopno doprovodit zpěv sboru i hrou na hudební nástroje. Důležitým posláním sboru je koncertní činnost. Uměleckému růstu pomáhají i výměnné pobyty s partnerskými sbory.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,188 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB