Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gemischter Chor in Dačice 
  • Dačický smíšený pěvecký sbor 
  •  
  • Palackého náměstí 4/I 
  • 380 01 Dačice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Gemischter Chor in Dačice

Der Chor in Dačice wurde 1991 anläßlich der Aufführung der Missa brevis von Mozart für das Symposium "Das Leben mit den Grenznachbarn" gegründet. Das Repertoire umfasst heute Kirchen- und weltliche Lieder der alten Meister, nationale Lieder, Spirituals, Musicalsongs und andere Kompositionen. Der Chor tritt im herrlichen Schloss von Dačice, in der Pfarrkirche in Dačice und in anderen Orten der Region auf. Den Chor führte seit der Gründung Chorleiter Milan Kubek, in der Saison 2004/2005 übernahm die Leitung die Chorleiterin MgA. Jitka Plánská, die ein neues Repertoire und neue Anreize in den Chor brachte. Leider kam es nicht zum "Zusammenklang" und so übergab Frau Plánska die Chorleitung Herrn Stanislav Kamínek, dem Lehrer der musikorientierten Schule Dačice. Zur Zeit hat der Chor 35 Sänger.

Dačický smíšený pěvecký sbor

Dačický pěvecký sbor byl založen v roce 1991 v souvislosti s nácvikem Mozartovy Missa brevis pro sympozium "Život se sousedy na hranicích". Repertoár sboru dnes zahrnuje duchovní a světské skladby starých mistrů, národní písně, spirituály, muzikálové písně a další skladby. Pěvecký sbor vystupuje v krásném prostředí dačického zámku, ve farním kostele v Dačicích i v dalších místech regionu. Sbor od jeho založení vedl sbormistr Milan Kubek, v sezóně 2004/2005 vedení převzala sbormistryně MgA. Jitka Plánská, která do sboru přinesla nový repertoár a nové podněty. Bohužel však nedošlo k potřebnému oboustrannému "souznění" a tak v květnu 2005 předala paní Plánská vedení sboru panu Stanislavu Kamínkovi, učiteli ZUŠ Dačice. Sbor čítá v současnosti 35 zpěváků.
Rendert Time: 0,192 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB