Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Dance Team von Vendula Hrušková an der Grundkunstschule in Taus 
  • Dance Team Venduly Hruškové při ZUŠ Domažlice 
  •  
  • Boženy Němcové 119 
  • 344 01 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Dance Team von Vendula Hrušková an der Grundkunstschule in Taus

Die Anfänge des Vereins gehen zurück bis ins Jahr 2000, als Frau Vendula Hrušková mit dem Unterrichten von 15 Kindern im modernen Tanz in der Speisesaal des Jindřich Šimon Baar Gymnasiums anfing. In Laufe des Jahres wuchs die Tanzfamilie allmählich an und das Kinder- und Jugendzentrum Domino in Tachov / Taus nahm sich diese unter ihre schützenden Flügel. Zurzeit arbeitet der Club an der Grundkunstschule in Tachov /Taus und die Mitgliederbasis zählt an die 250 TänzerInnen. Es gibt ein breites Angebot an Tanzstilen. Die Kurse sind nach den Altersgruppen von Kindern bis zu Erwachsenen und nach den Tanzerfahrungen der Kursabsolventen aufgeteilt. Tanzstile: - klassisches Ballet, - Orienttanz, - Majoretten, - Flamenco, - Hip Hop, - Street Funk, - Tänze mit Trommeln, - Jazz, - Aerobic.

Dance Team Venduly Hruškové při ZUŠ Domažlice

Počátky klubu se datují do roku 2000, kdy Vendula Hrušková začala s výukou moderního tance s 15 dětmi v jídelně Gymnázia Jindřicha Šimona Baara. V průběhu roku se naše taneční rodina postupně rozrůstala a pod svá ochraná křídla si nás vzal Dům dětí a mládeže Domino Domažlice. V současnosti působí náš dance klub při Základní umělecké škole v Domažlicích a členská základna čítá 250 tanečníků. Máme širokou nabídku tanečních stylů. Kurzy jsou rozděleny podle věkových skupin od dětí po dospělé a podle tanečních zkušeností absolventů kurzů. Taneční styly: - klasický balet, - orientální tanec, - mažoretky, - Flamenco, - Hip hop, - Street funk, - Tanec s bubny, - Jazz, - Aerobic.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB