Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Campanello - Ensemble historischer Tänze am Schloss Třeboň (aus der Renaissance- und Barockzeit) 
  • Campanello - soubor historických tanců z třeboňského zámku 
  •  
  • Vodňanská 5 
  • 370 11 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Campanello - Ensemble historischer Tänze am Schloss Třeboň (aus der Renaissance- und Barockzeit)

Das Ensemble für historische Tänze Campanelloam Schloss Třeboň entstand 1999 durch den Zusammenschluss von Tanzbegeisterten, die sich dem Tanz schon fast zehn Jahre lang in anderen Ensembles gewidmet hatten. Das Ensemble tanzt Tänze aus der Renaissance- und Barockzeit, zurzeit umfasst sein Repertoire über sechzig Tänze. Die Mitglieder des Ensembles tanzen überwiegend mit Playback. Die klare Mehrheit der Tänze ist historisch ursprünglich, es handelt sich um Rekonstruktionen von Tänzen aus der Zeit der Hoch- und Spätrenaissance sowie des Barocks, Autorinnen sind Eva Kröschlová und Eliška Trojanová sind. Frau Trojanová unterrichtet jedes Jahr historische Tänze bei der Sommerschule der historischen Tänze in Třeboň. Außer den regelmäßigen Auftritten in der Sommersaison im Schloss Třeboň nimmt das Ensemble auch an historischen Festen in der ganzen Tschechischen Republik teil. Das Hauptprogramm des Ensembles besteht aus etwa sechzig Renaissance- und Frühbarocktänzen, wobei es zur Abwechslung auch kurze Versvorträge, Feuerspeien oder Flötenspielen von Landsknechtmärschen mit Trommelbegleitung und der Unterricht einfacherer Tänze geboten werden. Ein Auftritt dauert ca. 60-80 Minuten.

Campanello - soubor historických tanců z třeboňského zámku

Soubor historických tanců Campanello z třeboňského zámku vznikl v roce 1999 seskupením členů, kteří se tancem zabývali téměř deset let v jiných souborech. Věnujeme se tancům z období renesance i baroka, v současné době náš repertoár obsahuje více než šedesát tanců. Tančíme převážně na reprodukovanou hudbu. Naprostá většina našich tanců je historicky původních, jedná se o rekonstrukce tanců z období vrcholné a pozdní renesance a baroka, jejichž autorkami jsou prof. Eva Kröschlová a Mgr. Eliška Trojanová. Paní Trojanová každoročně vyučuje historický tanec v Letní škole historických tanců v Třeboni. Kromě pravidelných vystoupení v letní sezóně na třeboňském zámku se účastníme historických slavností po celé republice. Náš hlavní program se skládá asi ze šedesáti renesančních a ranně barokních tanců, přičemž jej pro zpestření obohacujeme krátkými veršovanými replikami, pliváním ohně, či hrou na flétnu lancknechtského pochodu za doprovodu bubnu a výukou jednodušších tanců. Celé toto vystoupení trvá 60-80 minut.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,204 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB