Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Rockband Brett 
  • Brett 
  •  
  • Čsl. armády 129 
  • 389 01 Vodňany 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Rockband Brett

Die Rockband Brett ist im Winter 1991 nach der Zerspaltung der Gruppe Melisa gegründet worden. Der Name Brett ist nach der Serie "Norden und Süden" entstanden, wo der Name Brett einem schönen Mädchen, das allen Mitgliedern der Gruppe damals gefiel, gehörte. Das Jahr 1999 war für die Band kritisch, weil viele Musiker wechselten. Im Jahre 2000 hat sich die Situation stabilisiert und die Band hat sich entschlossen nur in der Zusammensetzung Schlagzeug, Kontrabass, Gitarre und Gesang zu spielen. Das Repertoire bilden eigene melodische Rocklieder. Die Rockband hat drei Demonstrations-Audiokassetten aufgenommen: 1991 "Marquise der Engel", 1993 "Ein von uns", 1998 "…und dann plötzlich". Besetzung: Vladimír Vavruška - Gitarre, Gesang, Milan Smolík - Gitarre, Petr Novák - Bassgitarre, Gesang, Jaroslav Slavík - Schlagzeug, Kamil Dráb - Solo Gesang.

Brett

Rocková skupina Brett byla založena v zimě 1991 po rozpadu skupiny Melisa. Název Brett vznikl podle seriálu "Sever a Jih", kde jméno Brett patřilo krásné dívce, která se líbila všem tehdejším členům skupiny. Rok 1999 byl pro kapelu kritický, neboť se v ní vystřídalo hodně muzikantů. V roce 2000 se situace stabilizovala a kapela se rozhodla hrát pouze ve složení bicí, basa, kytara a zpěv. Repertoár tvoří vlastní melodické rockové písničky. Kapela natočila tři demokazety: 1991 "Markýza andělů", 1993 "Jeden z nás", 1998 "A pak najednou". Obsazení: Vladimír Vavruška - kytara, zpěv, Milan Smolík - kytara, Petr Novák - baskytara, zpěv, Jaroslav Slavík - bicí nástroje, Kamil Dráb - solový zpěv.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,233 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB